Concept-rapport Beroepenstructuur psychologische zorg

21-07-2020

Recent is het concept-rapport Beroepenstructuur psychologische zorg verschenen. Zoals in een eerder nieuwsbericht aangegeven, was de intentie dit concept-rapport voor te leggen aan o.a. de Adviesraad en de gremia die actief betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het rapport.

Doordat diverse verenigingen het concept-rapport inmiddels actief gedeeld hebben met hun leden, heeft de NVGzP besloten nu ook het rapport via het ledenportal beschikbaar te stellen. Het rapport is te vinden onder het kopje ‘documenten’.

Eventuele reacties op het rapport kunnen tot 8 augustus a.s. worden gestuurd naar bureau@nvgzp.nl . De ontvangen reacties zullen worden ingebracht bij het laatste overleg van de stuurgroep, eind augustus, waarna het advies wordt afgerond.

De voorzitters van de stuurgroep stellen een gezamenlijke presentatie op, waarmee zij begin september hun eigen vereniging kunnen informeren over het advies.