Concept definitief toewijzingsvoorstel 21 extra subsidieplaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog in 2022

24-01-2022

TOP Opleidingsplaatsen heeft het concept definitief toewijzingsvoorstel voor de 21 extra subsidiabele opleidingsplaatsen voor de opleiding voor gz-psycholoog op 20 januari jl. uitgestuurd aan de praktijkopleidingsinstellingen die hiervoor in aanmerking komen. In totaal zijn 832 instroomplaatsen toegewezen voor 2022.

Het definitief toewijzingsvoorstel wordt uiterlijk 1 maart 2022  gepubliceerd op de website van TOP Opleidingsplaatsen. Naar verwachting zal het ministerie van VWS in de loop van april het bijbehorende verdeelplan publiceren.

Klik hier voor het concept definitief toewijzingsvoorstel.