Commissie Psychodiagnostiek

19-12-2017


Begin volgend jaar zal de commissie Psychodiagnostiek starten. Aanleiding voor de oprichting van de commissie is de vaststelling door de commissie Kwaliteit dat er wat betreft de competentie psychodiagnostiek weinig tot niets is geregeld na het behalen van de beroepsregistratie in de wet BIG.

Het verenigingsbestuur heeft de commissie diverse taken toegewezen rond:

  • onderzoek naar functie en organisatie van psychodiagnostiek in het veld;
  • het opstellen van criteria voor bij- en nascholing en psychodiagnostisch onderzoek;
  • de mogelijkheden en wenselijkheden van kwaliteitsregisters voor diagnostici en supervisoren;
  • psychodiagnostiek in de gz-opleiding.

Bert van Rossum, zelf docent, heeft de inrichting van de commissie inmiddels bijna afgerond. Zodra de bezetting duidelijk is, zullen we daarover een bericht op de website zetten.

Heb je vragen, opmerkingen, of suggesties? Laat het ons weten via bureau@nvgzp.nl.