Commissie hoofdbehandelaarschap GGZ aan het werk; december rapport

27-08-2014

De afgelopen maand is de commissie hoofdbehandelaarschap aan het werk gegaan. De commissie is ingesteld door de partijen van het Bestuurlijk Akkoord GGZ, waaronder NIP, LVE en NVVP. De commissie hoopt in december een advies op te leveren over het hoofdbehandelaarschap in de Basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ.

De commissie bestaat uit Paulien Meurs (voorzitter), Johan Legemaate en Wim Stalman. Meurs is hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg en voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Legemaate is jurist en hoogleraar gezondheidsrecht bij het AMC en de Universiteit van Amsterdam. Stalman is arts en decaan en lid van de raad van bestuur van het VU Medisch Centrum.

Opdracht

De commissie heeft van de partijen van het Bestuurlijk Akkoord de volgende opdracht gekregen:

 1. Formuleer een toetsbare norm voor de inhoud van het hoofdbehandelaarschap in de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz.
 2. Formuleer een norm ten aanzien van welke beroepsgroepen/professionele disciplines het hoofdbehandelaarschap kunnen vervullen.
 3. Motiveer en beargumenteer hoe de norm voor inhoud en invulling tot stand zijn gekomen en welke overwegingen en criteria hieraan ten grondslag hebben gelegen.
 4. Stel vast wat nodig is om de (concept) veldnorm te implementeren.

De commissie verwacht eind december een advies over de eerste drie vragen gereed te hebben. Aanbevelingen voor de implementatie zullen uiterlijk in maart volgend jaar worden opgeleverd.

Standpunt psychologenorganisaties

De samenwerkende psychologenverenigingen hebben inmiddels hun gezamenlijk standpunt ter kennis gebracht van de commissie. Hierin wordt gepleit voor de gz-psycholoog als hoofdbehandelaar in de Basis GGZ. In de gespecialiseerde GGZ kunnen de psychiater, de klinisch psycholoog, de klinisch neuropsycholoog, de psychotherapeut hoofdbehandelaar zijn. In voorkomende gevallen kunnen echter ook gz-psychologen als hoofdbehandelaar optreden, bij voorbeeld binnen specifieke onderdelen van de gespecialiseerde GGz of indien zij beschikken over aanvullende expertise. 

NVGzP en VGCT hebben in een gezamenlijk brief  aan de commissie de positie van de gz-psycholoog in de gespecialiseerde GGZ nader toegelicht.

Bron: GGZ Connect

One thought on “Commissie hoofdbehandelaarschap GGZ aan het werk; december rapport

 1. 1. Het lijkt mij ook noodzakelijk dat er een norm komt voor de maximaal toelaatbare verhouding tussen de hoeveelheid werkuren van de hoofdbehandelaar en de totale hoeveelheid werkuren van de behandelaren (of de hoeveelheid cliënten) waarover je hoofdbehandelaar bent.
  De praktijk in veel instellingen is dat er te weinig hoofdbehandelaren (klinisch psychologen) zijn. Het tekort leidt er ook toe dat hoofdbehandelaren geen tijd over hebben om zelf te behandelen. Daarmee verlies je je ervaring op den duur en wordt het werken in instellingen onaantrekkelijk, met nog een groter tekort als gevolg
  Er zijn ook werkgevers die liever geld verdienen aan goedkopere basispsychologen dan dat ze de kwaliteit willen bewaken. Een mail aan de cliënt of 5 minuten een handje geven is dan genoeg om ‘hoofdbehandelaar’ te zijn; zolang ze het maar kunnen declareren. Ik heb zelfs meegemaakt dat me voor werd geschreven wat voor standaardmail ik kon versturen. Ook werd verwacht dat ik zoveel mogelijk cliënten zou aannemen en onder SGGZ zou plaatsen, terwijl de behandeling door basispsychologen werd uitgevoerd., die dus of langer konden doen over wat elders BGGZ is of op een gegeven moment de deskundigheid misten voor de complexere problematiek en doorgingen met ‘meer van hetzelfde’. Ik ben het daarom helemaal mee eens dat er bemoeienis van hoofdbehandelaren verplicht wordt, maar hoe intensief is niet beschreven? Ik ben inmiddels vertrokken bij deze werkgever, die oneerlijke concurrentie biedt. Ik werk nu bij een instelling waar de kwaliteit hoog in het vaandel staat , maar met drie dagen per week ben ik wel hoofdbehandelaar van 3 basispsychologen die elk 3-4 dagen per week werken in de SGGZ. Naast mij is er alleen een GZ psycholoog die nog twee basispsychologen onder haar hoede heeft (mag nu nog in een multidisciplinair team), die deels werken in de SGGZ.

  2. Is er duidelijkheid/jurisprudentie wie waarvoor verantwoordelijk is bij klachten, fouten, suicides e.d.Het is (zeker bij tientallen cliënten die je niet zelf behandelt), onmogelijk om regelmatig bij te houden wat de behandelaar doet en laat.

  Ik hoop dat jullie deze punten ergens in kunnen brengen. Ik weet dat ik lang niet de enige ben die hier last van heeft.

Comments zijn gesloten