Commissie De Winter: Veel geweld in jeugdzorg

13-06-2019

Onlangs kwam de Commissie De Winter met haar eindrapportage over geweld in de jeugdzorg. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar fysiek en psychisch geweld gepleegd jegens kinderen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in de jeugdzorg zijn geplaatst. Het onderzoek bestrijkt de periode vanaf 1945 tot heden.

Conclusies commissie
De conclusies zijn onthutsend: in de geheel onderzochte periode kwamen in de jeugdhulp fysiek, psychisch en seksueel geweld voor. Een op de tien personen die ooit in jeugdzorg verbleven, kreeg vaak of zeer vaak te maken met geweld, concludeert de commissie. Slachtoffers meldden over de jaren tot 1970 vooral fysiek en psychisch geweld door groepsleiders en pleegouders. Na 1970 verschoof het fysieke geweld naar kinderen en jongeren onderling.

Reacties
Diverse actoren hebben gereageerd op de conclusies. In een brief aan de Tweede Kamer stelt de minister van VWS dat de conclusies pijnlijk zijn en excuses op zijn plaats zijn. Ook Jeugdzorg Nederland biedt haar excuses aan. GGZ Nederland reageert geschokt.

De NVGzP deelt deze reacties. Daar waar de zorg voor kinderen veilig en van goede kwaliteit moet zijn, is dat in deze gevallen niet gebeurd.

Aanbevelingen
De Commissie komt met 13 aanbevelingen, zoals:

  • Biedt erkenning aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg
  • Verbeteren van het hulpaanbod aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg
  • Zorg dragen voor goed geschoold personeel en pedagogische continu├»teit
  • Meer samenwerken met ouders en familie
  • In de jeugdzorg geweld bespreken met kinderen

De NVGzP draagt graag eraan bij om deze aanbevelingen op te pakken en ervoor te zorgen dat de jeugdzorg goede kwaliteit van zorg biedt in een veilige omgeving.

Rapport
Het rapport van de Commissie-De Winter is hier te vinden.