Commentaarfase richtlijnen diabetes mellitus Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten

28-02-2017

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft de richtlijnen ‘Diabetes mellitus type 2 in de tweede lijn’, ‘Diabetische retinopathie’ en ‘Pijnlijke diabetische neuropathie’ voorgelegd aan o.a. de NVGzP.

Deze conceptrichtlijnen zullen deel gaan uitmaken van een groeiende verzameling van momenteel zeven diabetesgerelateerde richtlijnen, tezamen wel de ‘netwerkrichtlijn diabetes mellitus’ genoemd.

  • De richtlijn ‘Diabetes mellitus type 2 in de tweede lijn‘ richt zich op volwassen personen met diabetes mellitus type 2 die van de eerste naar de tweedelijnszorg verwezen worden.
  • De richtlijn ‘Diabetische retinopathie‘ beoogt een leidraad te zijn voor eerste-, tweede- en derdelijns zorgprofessionals die zich bezighouden met screening, diagnostiek en behandeling van diabetische retinopathie.
  • De richtlijn ‘Pijnlijk diabetische neuropathie‘ beoogt een leidraad te geven voor de screening, diagnostiek en behandeling van pijnlijke diabetische polyneuropathie (PDNP).

NVGzP-leden worden in de gelegenheid gesteld bovengenoemde richtlijnen te becommentariëren.

Leden die geïnteresseerd zijn, kunnen vóór 15 maart a.s. een mail sturen naar: bureau@nvgzp.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.