College Bescherming Persoonsgegevens keurt Gedragscode zorgverzekeraars af

19-01-2014

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft op 19 december de Gedragscode Zorgverzekeraars afgekeurd. Dit betekent dat zorgverzekeraars zich niet meer op deze (door henzelf opgestelde) gedragscode kunnen beroepen bij de uitvoering van materiële controles.

Het CBP had eerder de Gedragscode goedgekeurd. Het werd hierover in december door de rechter op de vingers getikt. De rechter oordeelde dat het CBP de code ten onrechte had goedgekeurd. De code bevat namelijk geen specifieke bepaling over de verwerking van informatie over de diagnose en behandeling bij psychische aandoeningen.Volgens de rechter had dit wel gemoeten: informatie over diagnoses van psychische aandoeningen raken de kern van het privéleven van een persoon, en daarom moet de verwerking van deze gegevens met extra waarborgen moet worden omkleed. De CBP heeft vervolgens haar goedkeuring ingetrokken.

Volgens een juridisch commentaar betekent de intrekking niet dat zorgverzekeraars geen materiële controles meer mogen uitvoeren. Dit betekent wel dat zorgverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg niet per definitie verplicht zijn om diagnose- en behandelinformatie ter inzage aan zorgverzekeraars te geven, als deze daarom vragen. In elk individueel geval dient een belangenafweging plaats te vinden. Daarbij geldt informatie over de behandeling van psychische klachten als zeer privacygevoelige informatie. Het belang dat gediend wordt met overlegging van deze gegevens moet zeer zwaarwegend zijn om de inbreuk te kunnen rechtvaardigen.

Bron:

https://dirkzwagergezondheidszorg.nl/2014/01/13/college-bescherming-persoonsgegevens-onthoudt-goedkeuring-aan-protocol-materiale-controle/

https://www.kdvp.nl/

 

 

 

3 thoughts on “College Bescherming Persoonsgegevens keurt Gedragscode zorgverzekeraars af

 1. Beste Peter,

  Het doet mij deugd dat de NVGzP de KDVP een warm hart toedraagt, ook al zie ik dit niet zo terug in het Dossier Basis GGZ. Het kan zijn dat ik niet goed genoeg gezocht heb maar op de twee plaatsen waar de KDVP genoemd wordt, wordt de rol van de Stichting niet volhartig erkend. ( zie: Basis GGZ in hoofdlijnen, punt 10; en bij Veelgestelde vragen, Factuurgegevens, vraag 4). Deze tijd kenmerkt zich voor mij door wantrouwen en controledrang zowel door de overheid en zorgverzekeraars als door sommige collega’s, die pleiten voor allerlei verplichte zaken. Dit gaat ten koste van beroepsmatige integriteit en eigen verantwoordelijkheid. Daarom is voor mij is de KDVP een lichtend baken van moed integriteit en autonomie. Het lijkt me dat ik niet de enige ben die nu een dergelijk baken goed kan gebruiken?

 2. Het verbaast mij dat in dit bericht de KDVP niet genoemd wordt als de partij die de procedure tegen het College Bescherming Persoonsgegevens heeft aangespannen op 13 november ’13.
  Dankzij de KDVP is op basis van dit nieuwe besluit tot afwijzing van de bewuste Gedragscode het CBP in zijn rol van toezichthouder vanaf 19-12-13 verplicht tot handhavend optreden tegen zorgverzekeraars die in strijd met privacybeginselen en het Europees verdrag Voor de Rechten van de Mens (EVRM) op onrechtmatige wijze medische persoonsgegevens verwerken.
  Vraag: Heeft de NVGzP deze informatie opzettelijk niet vermeld?

  1. Beste Renske,

   De NVGzP draagt KDVP een warm hart toe, zie onder andere ons Dossier Basis GGZ. We hebben gefocussed op de gevolgen van de uitspraak. Bij uitgebreidere berichtgeving was de rol van KDVP zeker ter sprake gekomen. Wie meer wil weten over KDVP en de strijd voor privacy: http://www.kdvp.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.