Cliënten: hoofdbehandelaar moet dicht bij de cliënt staan

02-12-2014

De behandelaar met wie een cliënt het meest te maken heeft hoort hoofdbehandelaar te zijn. Hij moet de cliënt goed kennen, de zorg van verschillende zorgverleners op elkaar afstemmen en aanspreekbaar zijn als zaken niet goed lopen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Trimbosinstituut  naar de mening van cliënten over hoofdbehandelaarschap en kwaliteit van zorg. Het onderzoek werd begin december door minister Schippers aangeboden aan de Tweede Kamer.

Volgens het onderzoek zijn voor cliënten vooral communicatie en bejegening belangrijke aspecten van de kwaliteit van hulpverlening, naast de deskundigheid van de hulpverlener. Van daaruit kiezen de meeste cliënten voor een hoofdbehandelaar die dichtbij de cliënt staat en hem goed kent. Bij voorkeur zou de cliënt zelf zijn hoofdbehandelaar moeten kunnen kiezen.

Cliënten: competenties als behandelaar centraal 

In de huidige discussie over het hoofdbehandelaarschap missen de cliënten aandacht voor de competenties waarover een hoofdbehandelaar moet beschikken. Men vreest voor verdergaande bureaucratisering en protocollisering va van de zorg, en versterking van hiërarchische verhoudingen.

Gevraagd naar de beroepsgroepen die het meest geschikt zijn als hoofdbehandelaar noemden de cliënten  het meest de psychiater, gevolgd door de psychotherapeut, de psycholoog en de SPV’er. Als minst geschikten kwamen de huisarts en de verpleegkundige uit de bus. Bij de psychologen wordt in het onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen gz-psychologen en klinisch psychologen.

Conclusie: te beperkt kader discussie over hoofdbehandelaarschap  

Volgens de onderzoekers worden de huidige discussies over het hoofdbehandelaarschap vanuit een te beperkt kader gevoerd. Het gaat te veel over beheersing, en te weinig over de kwaliteit van zorg zoals cliënten die ervaren. Daardoor dreigt het risico van verschraling van het contact tussen hoofdbehandelaar en cliënt en toename van hiërarchie binnen multidisciplinaire teams.

Het onderzoek is afgelopen week door minister Schippers aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarbij liet Schippers weten dat ze het rapport ook onder de aandacht heeft gebracht van de Commissie Meurs, die bezig is met een advies over de regeling van het hoofdbehandelaarschap vanaf 2016.

Links:

Trimbos Rapport_Hoofdbehandelaarschap_en_kwaliteit_van_zorg – perspectieven van cliënten

Aanbiedingsbrief Minister aan Tweede Kamer

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.