Cliënten- en naastenversie LKS

01-09-2022


Sinds 1 januari 2022 geldt het nieuwe Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een zorgaanbieder hoe ze ervoor zorgt dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals is geregeld. 

De cliënten- en naastenversie is geschreven met behulp van ervaringsdeskundigen en goedgekeurd door alle bij het kwaliteitsstatuut betrokken partijen. Het document is aangeboden aan het Zorginstituut Nederland en toegevoegd aan alle stukken over het kwaliteitsstatuut.

Wij vragen jullie om de cliënten- en naastenversie toegankelijk te maken voor je (toekomstige) cliënten en naasten.

Download de cliënten- en naastenversie LKS