CBP: Privacy en beroepsgeheim in Jeugdwet niet goed geregeld

09-04-2015

De verstrekking van persoonsgegevens van cliënten aan gemeenten is in de Jeugdwet niet goed geregeld. Daardoor handelen jeugdhulpverleners die zonder toestemming van hun cliënt persoonsgegevens doorgeven aan de gemeente onrechtmatig. Dit stelt het College Bescherming Persoonsgegevens in een brief aan de ministers van VWS en Veiligheid en Justitie.

De analyse van het College sluit aan bij vragen die leven onder professionals in de zorg. Gemeenten vragen, net als zorgverzekeraars, voor de financiële afwikkeling en controle van geleverde zorg om vermelding van persoonsgegevens.  Anders dan de Zorgverzekeringswet biedt de Jeugdwet hiervoor volgens het CBP geen wettelijk kader. Dat betekent dat zorgverleners deze informatie alleen zouden mogen verstrekken na voorafgaande toestemming van de cliënt.  Anders handelen zij in strijd met de geheimhoudingsbepaling in de Jeugdwet en met hun beroepsethiek.

GGZ Nederland, KNMG, NIP en het Landelijk Platform GGZ hebben naar aanleiding van het CBP-standpunt bij de Minister aangedrongen op een spoedige regeling. Hierin moet ook goed vastgelegd worden welke gegevens gemeenten mogen  opvragen.

Klik hier voor brief CBP

Klik hier voor brief GGz Nederland en KNMG

Zie ook artikel NRC 7 april 2015: “Jeugdwet biedt kinderen onvoldoende privacy”.