Capaciteitsplan 2020-2024 Beroepen Geestelijke Gezondheid

29-11-2018

Het Capaciteitsplan 2020-2024 voor de Beroepen Geestelijke Gezondheid (deelrapport 7) bevat het advies voor het jaarlijks benodigde aantal instromers in de opleidingen tot:
– Gezondheidszorgpsycholoog: 723
– Psychotherapeut: 130
– Klinisch psycholoog: 270
– Klinisch neuropsycholoog: 21
– Verpleegkundig specialist ggz: 160

Dit ramingsadvies wordt voor de vierde keer afgegeven. Het Capaciteitsorgaan heeft eerder in 2011, 2013 en 2015 een ramingsadvies voor deze beroepen afgegeven. Deze raming is op basis van input van experts werkzaam in de brede GGZ en gegevens uit onderzoeken en registerdata tot stand gekomen.
In het instroomadvies is dit keer voor het eerst ook de instroom voor de tweejarige opleiding tot Verpleegkundig specialist GGZ aan de hogescholen opgenomen.

Op de pagina’s 74, 75 en 76 vind je de aantallen en aandeel fte’s per beroepsgroep en branche per
1 januari 2018 en de vergelijking met de jaren 2012 en 215

Klik hier voor het volledig rapport.

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Maurice Heck: m.heck@capaciteitsorgaan.nl