Cao umc 2018–2020 aangepast per 1-1-2020

08-01-2020

 

De huidige Cao umc, die geldt tot en met december 2020, is per 1 januari 2020 na overleg met de vakbonden aangepast.

Dit was nodig omdat per 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking is getreden, afgekort de Wnra. Deze wet regelt dat ambtenaren dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven en ook onder het private arbeidsrecht vallen. Medewerkers in de umc’s, (behalve de medewerkers in het VUmc en Radboudumc) vielen tot 1 januari 2020 onder het ambtenarenrecht. De medewerkers in het VUmc en Radboudumc vielen al onder het private arbeidsrecht.

Bekijk hier de Nederlandse versie.

Lees hier meer over de Wnra en bekijk de informatiefilm met korte verdiepende animaties.