CAO Onderhandelingen GGZ muurvast

06-02-2014

De onderhandelingen over een nieuwe CAO in de GGZ zitten muurvast. GGZ-Nederland heeft een aantal ingrijpende veranderingen in de CAO voorgesteld. Zo wil men de wachtgeldperiode van 63 maanden beperken tot de maximale WW duur van 38 maanden. Verder is het plan om de arbeids- en rusttijden vergaand te flexibiliseren (langer werken, korter rust). Daarnaast wil GGZ Nederland de salarisgarantie in sociaal plannen wijzigen.

Volgens de werknemersorganisaties verenigd in de FBZ wil GGz Nederland eerste duidelijk over deze punten, voordat men verder wil praten. De FBZ wil dit niet. Men wil wel praten over de voorstellen van GGz Nederland, maar alleen in samenhang met de wensen van werknemers, bijv. op het gebied van loonontwikkeling, vergoeding van reiskosten, leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en stagevergoeding aan de orde komen.

De afgelopen maanden organiseerde de FBZ een groot aantal bijeenkomsten in het land over de CAO-onderhandelingen.

Gz-psychologen en specialisten worden in de FBZ vertegenwoordigd door het NIP en de NVO.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.