Cao-GGZ: gevolgen artikel 6 voor opleidelingen

01-10-2019

De NVGzP krijgt veel vragen van opleidelingen over wat artikel 6 van de cao GGZ 2019-2021 betekent voor hun salariëring. In dit bericht wordt daar een antwoord op gegeven.

In de cao 2019-2021 staat in artikel 6 dat opleidelingen ten aanzien van hun salaris de schaal, trede en doorgroei behouden van vóór de opleiding. Voor bestaande opleidelingen betekent dit, op basis van het cao-recht, dat zij vanaf 1 juni 2019 (ingangsdatum nieuwe cao) recht hebben op het salarisniveau van vóór de opleiding, wanneer dit hoger is dan de huidige inschaling. FBZ, de werknemersorganisatie waar de NVGzP bij is aangesloten, heeft dit bevestigd.

Zodoende kunnen opleidelingen in gesprek gaan met hun werkgever over verhoging van het salaris, wanneer zij vóór de opleiding een hoger salarisniveau hadden. Feit is wel dat deze salarisverhoging niet met terugwerkende kracht geldt. Oftewel: je kunt niet voor de eerdere opleidingsjaren het verschil tussen jouw huidige salarisniveau  en jouw salarisniveau van vóór de opleiding geheel terugvragen. Wat je kunt regelen, is dat vanaf nu jouw salarisniveau weer wordt gebaseerd op jouw salarisniveau van vóór de opleiding, mocht deze hoger zijn.

Je dient zelf in gesprek te gaan met jouw werkgever om bovenstaande gerealiseerd te krijgen. Wel horen we graag terug wanneer werkgevers dit weigeren of hier anders naar kijken. De NVGzP monitort namelijk de invoering van deze nieuwe regeling en hoort graag de bevindingen uit het werkveld, die we dan kunnen bespreken met FBZ en, waar nodig, de werkgeversgeleding.