cao-GGZ; functiegerichte bij-en nascholing

16-11-2017

In de huidige cao-GGZ, die geldt van 1 maart 2017 tot 1 juni 2019, is afgesproken dat werkgevers een inspanningsverplichting hebben om functiegerichte bij- en nascholing zonder meer te vergoeden.

In hoofdstuk 11 van de cao-GGZ dat gaat over kostenvergoedingen, is een paragraaf opgenomen over scholing en duurzame inzetbaarheid. Deze luidt als volgt:

De GGZ hecht grote waarde aan duurzame arbeidsrelaties met aandacht voor blijvend gezond werken, zowel mentaal (werkbeleving) als fysiek. Het resultaat van een organisatie is immers in grote mate afhankelijk van de werknemers. Dit vraagt om investeringen gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers. Veranderingen in het sociale domein, verdergaande ambulantisering, samenwerking in (wijk)teams en technologische ontwikkelingen (e-Health) zijn ontwikkelingen die om meer investering in na-, bij- en opscholing van werknemers vragen. Dit leidt tot een scholingsbehoefte die verder gaat dan functiegerichte (bij)scholing. Het gaat om permanent leren, gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers. Om van blijvende waarde op de arbeidsmarkt te zijn, is het belangrijk dat werknemers zich blijvend ontwikkelen. Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. De werkgever faciliteert, de werknemer heeft de verantwoordelijkheid van deze faciliteiten gebruik te maken en zich actief in te spannen voor zijn duurzame inzetbaarheid. Dit leidt tot een aantal uitgangspunten voor scholing en duurzame inzetbaarheid.

De onderliggende artikelen vind je op pagina 38 van de cao-GGZ