CAO-artikel inschaling opleideling geldt ook voor bestaande opleidelingen

05-03-2020

In afstemming met de NVGzP en het NIP heeft FBZ onlangs met GGZ Nederland afgesproken dat zij de juridische grondslag laten toetsen van de inschaling van opleidelingen (CAO GGZ 2019-2021, hoofdstuk 8, artikel 7) door een onafhankelijke (juridische) partij. Op deze manier hopen FBZ en GGZ Nederland duidelijkheid te krijgen over de reikwijdte van dit cao-artikel.

GGZ Nederland heeft op basis van deze toetsing aangegeven dat blijkt dat dit cao-artikel ook geldt voor bestaande opleidelingen. Zij zullen daarom hun leden laten weten dat ook bestaande opleidelingen vanaf 1 juni 2019 (start looptijd nieuwe cao) ingeschaald moeten worden in lijn met dit cao-artikel.

De NVGzP en het NIP zijn tevreden dat met deze toetsing duidelijk is geworden dat dit cao-artikel ook geldt voor bestaande opleidelingen. Wij zijn blij met deze duidelijkheid en het feit dat op basis van deze uitkomst individuele zorgaanbieders nu afspraken kunnen maken met haar opleidelingen.

Mocht jouw werkgever met betrekking tot voormeld artikel komen met een maatwerk voorstel, waarbij verwezen wordt naar de mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden te wijzigen, dan wijzen wij je erop dat je hiermee niet akkoord hoeft te gaan. Correcte toepassing van een cao-artikel kan namelijk geen grondslag dan wel aanleiding zijn om een dergelijk voorstel te moeten accepteren als  werknemer. Je kunt dan volstaan de werkgever erop te wijzen het artikel (hoofdstuk 8, artikel 7) correct toe te passen.

Informeren
Komt je werkgever met een maatwerk voorstel waarin je je niet kunt vinden, of wil je meer informatie over dit onderwerp, dan verzoeken de NVGzP en het NIP jou dit kenbaar te maken. Dit kun je doen bij Joost Kamoschinski, beleidsmedewerker NVGzP via jkamoschinski@nvgzp.nl, telefoon (06-38161678) en bij Nieske Winters, beleidsmedewerker NIP via nieske.winters@psynip.nl, telefoon (06-17868582).