Brief werkgroep psychodiagnostiek aan Programma ZPM en Nza

20-01-2022

Eind 2021 heeft de (werkgroep Psychodiagnostiek van de) NVGzP een brief gestuurd aan het programmateam ZPM en de NZa met haar zorgen over de hoeveelheid indirecte tijd die verdisconteerd is in de diagnostiekconsulten.  

Inhoud
In de brief stelt de NVGzP dat in de huidige regelgeving van het ZPM de indirecte tijd voor goede psychodiagnostiek tekort schiet voor de meer complexe psychodiagnostische vraagstukken. Daarbij geven we in de brief aan dat dit een breed gedeeld probleem is en dat zorgaanbieders op basis van deze regelgeving al bijvoorbeeld de tijd voor diagnostiek terugbrengen. Een ongewenste situatie!
De NVGzP vraagt in de brief naar de (cijfermatige) onderbouwing voor de hoeveelheid indirecte tijd per consult en daarnaast om kritisch te bekijken wat deze beperkte aantal indirecte tijd doet met de kwaliteit van de diagnostiek in de GGZ en FZ.

Het programmateam ZPM heeft nog niet gereageerd op onze brief.

Werkgroep psychodiagnostiek NVGzP
De werkgroep Psychodiagnostiek is vorig jaar opgestart na een onderzoek van de NVGzP naar de organisatie van de psychodiagnostiek binnen GGZ-instellingen. Hieruit kwam de bevestiging dat er nog veel verbeteringen nodig zijn op welke manier de diagnostiek in de GGZ georganiseerd en uitgevoerd wordt. Doelstelling van de werkgroep is om diverse activiteiten te ondernemen om de psychodiagnostiek binnen de GGZ te verbeteren. De werkgroep is bezig haar activiteiten verder uit te breiden en zoekt daarbij contact met relevante partijen en overlegtafels. De werkgroep komt zodoende ook graag in contact met professionals of organisaties die met hen deze activiteiten (verder) willen oppakken of voortzetten.

Je kunt in contact komen met de werkgroep door een mail te sturen naar bureau@nvgzp.nl.

Brief
De brief kun je hier lezen.