Brief veldpartijen ggz over extra opleidingsplaatsen gz-psycholoog

14-09-2020

Vanuit de Nederlandse ggz (dNggz) is, mede namens de NVGzP, een brief verstuurd met het dringende verzoek het aantal gesubsidieerde opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog te verhogen.

In de brief wordt gewag gemaakt van een verkapte bezuiniging op het totale budget van de beschikbaarheidsbijdrage en de noodzaak dit budget te gebruiken voor het realiseren van extra opleidingsplaatsen voor de gz-psycholoog. Het zou hier gaan om een bedrag van 7,5 miljoen euro, waaruit 162 extra opleidingsplaatsen voor gz-psychologie gerealiseerd kan worden.

Ondertekende partijen hebben daarnaast afgesproken om in het najaar 2020 een invitational te organiseren, waarin relevante organisaties met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het toewijzingsproces.  Hierbij zal ook gekeken worden naar bestaande knelpunten, waaronder het opheffen van de sectorindeling en het vragen van eigen bijdragen aan opleidelingen.

Hier kun je de brief vinden.