Brief vakbonden aan werkgevers over werkomstandigheden Jeugdzorg

21-04-2020

De vakbonden van de Cao Jeugdzorg-tafel (FNV, CNV en FBZ) hebben op 17 april een brief gestuurd naar de werkgevers met de oproep om samen tot duidelijke afspraken te komen over onder andere werkdruk, werkbelasting en persoonlijke beschermingsmiddelen vanwege de coronacrisis.

Onrust jeugdzorg
In de jeugdzorg heerst momenteel veel onrust bij werknemers, onder andere over richtlijnen en protocollen die, specifiek voor de jeugdzorg, onduidelijk of niet afdoende zijn. Daarnaast is de werkdruk, die mede door een hoog ziekteverzuim toch al hoog was, toegenomen door de coronacrisis. We maken ons samen met de andere vakbonden zorgen over de mentale, fysieke en emotionele belasting die nu ontstaat bij werknemers en het herstel daarvan.

Brief vakbonden
In de brief geven de vakbonden aan op welke onderwerpen zij afspraken willen maken met de werkgevers binnen de jeugdzorg hoe hiermee om te gaan binnen de pandemie. Uitgangspunten hierbij zijn drieledig:

  • Volledige instandhouding arbeidsvoorwaarden cao Jeugdzorg, en reguliere wet,- en regelgeving.
  • Min-uren ten gevolge van coronamaatregelen komen niet voor rekening werknemer.
  • Ook onderaannemers en ZZP’ers zullen worden doorbetaald.

Daarnaast geven de vakbonden in de brief verschillende knelpunten aan waarover zij afspraken willen maken met de werkgevers. Onduidelijk is hoe de werkgevers aankijken tegen dit initiatief.

De brief van de vakbonden vind je hier.