Extra maatregelen t.a.v. COVID-19

30-09-2020

Minister Hugo de Jonge heeft de nieuwe maatregelen rond COVID-19 in brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hieronder een korte samenvatting.

De afgelopen week gaan het aantal nieuwe besmettingen naar ongeveer 3.000 per dag. In 14 regio’s is de grens van 50 besmettingen per 100.000 inwoners bereikt. Incidentie in alle leeftijdsgroepen is verhoogd en met name in de leeftijdsgroep van 20-29 jaar. De meeste besmettingen zijn in thuissituatie en bij familie/vrienden. De reproductiefactor is al weken boven de 1.0.

Maatregelen
Er zijn landelijke maatregelen en in drie regio’s worden er additieve maatregelen genomen, aangezien hier het aantal besmettingen ernstig is. Het gaat om de regio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden. De duur van de maatregelen is drie weken, waarna er een evaluatie plaatsvindt. De maatregelingen zijn nadrukkelijk gericht op het verminderen van het aantal contactmomenten.

Hieronder een beknopte samenvatting van maatregelen per situatie. Voor een verdere duiding of de (vele) uitzonderingen wordt verwezen naar bijbehorende brief.

Verpleeghuizen
Meer gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij contact binnen 1,5 meter, met name in bovenstaande drie regio’s (Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden). Maatregelen afstemmen op basis van handreiking ‘bezoek en sociaal contact’.

Kwetsbare personen
Voor supermarkten komt er een plicht om twee keer per dag een speciaal winkeluur in te voeren voor kwetsbare personen.

Reizen binnen Nederland
Aangeraden wordt om zoveel mogelijk reisbewegingen te beperken.

Thuiswerken
Norm is: werk thuis, tenzij dat niet anders kan. Bij overtreding van deze regel, zal handhaving plaatsvinden.

Maximum aantal personen per ruimte
Binnen in een gebouw mogen 30 mensen samen komen per zelfstandige ruimte. Buiten geldt een maximum van 40 personen per activiteit.
Hiervan zijn uitgezonderd (meest relevant):

  • Zorginstellingen
  • Samenkomsten in gebouwen die noodzakelijk zijn voor continuering van dagelijkse werkzaamheden van instellingen en bedrijven
  • Betogingen en samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties
  • Onderwijsinstellingen en kinderopvang
  • Openbaar vervoer

Gezelschap
Maximum 4 personen (vanaf 13 jaar) in publieke of besloten ruimte buiten de woning.
Uitzondering (relevant):

  • Beroep, bedrijf of vereniging

Thuisbezoek
Het maximum aantal personen in de thuissituatie wordt verlaagd naar 3 personen, naast het eigen huishouden (exclusief kinderen tot 13 jaar). Dit geldt ook voor het bezoek aan mensen die in zorginstellingen verblijven.

Verbod toeschouwers sport
Alle sportwedstrijden en trainingen vinden plaats zonder publiek. Sportkantines gaan dicht.

Sluiting eet- en drinkgelegenheden
Verbod toelaten bezoekers na 21 uur (ook voor terras). Uiterlijk dienen zij de deuren om 22 uur te sluiten. Culturele instellingen sluiten om 1 uur ’s nachts de deuren (los van horecagedeelte).

Reservering per tijdsvak
Voor doorstroomlocaties dienen bezoekers vooraf per tijdsvak te reserveren.

Registratieplicht
Er komt een registratieplicht bij contactberoepen. Klanten en bezoeker dienen hierbij hun contactgegevens beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt niet voor zorgverleners.

Onderwijs
Alle maatregelen gelden niet voor alle onderwijssectoren. Ook kinderopvang dient zo veel mogelijk open te blijven.

Steunmaatregelen
De steunmaatregelen worden gecontinueerd. Voor TOZO vervalt de vermogenstoets per 1 oktober 2020. De vermogenstoets wordt op een later tijdstip ingevoerd.

Brief
De brief met alle maatregelen is hier te vinden. Daarnaast is er een factsheet ontwikkeld. Deze kun je hier vinden.

Face-to-face of online behandeling
De NVGzP laat het aan haar leden over om in overleg met de cliënt te beslissen of de behandeling face-to-face plaatsvindt dan wel online via bijv. beeldbellen.
Hierbij kun je de richtlijn GGZ en corona raadplegen en de website van het RIVM.