Brief ROM aan Akwa GGZ

26-09-2019

Op initiatief van de NVGzP heeft P3NL medio september een brief gestuurd aan Akwa GGZ over haar persbericht dat alle oude ROM-data vernietigd zijn.

In de brief uit P3NL haar ongenoegen over de eenzijdige berichtgeving van Akwa GGZ dat oude ROM-data niet meer van waarde zouden zijn voor het werkveld.

De afgelopen jaren hebben professionals grote inzet getoond in het vergaren en aanleveren van ROM-data. Naast deze tijdsinvestering, hebben instellingen en vrijgevestigden (grote) financiële investeringen gedaan om hun ICT-systemen te laten aansluiten op het dataportaal van SBG. Deze inspanning dient niet vergeten te worden en vraagt van Akwa GGZ enige terughoudendheid in haar oordeel als dat deze data niet meer bruikbaar zouden zijn.

Daarnaast roept deze berichtgeving onduidelijkheid op over bestaande databestanden en de wettelijkheid daarvan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft nog steeds geen finaal oordeel gegeven over het in bezit hebben en gebruik van deze oude ROM-data. Door haar berichtgeving zaait Akwa GGZ zodoende twijfel over de rechtmatigheid van deze data.

In de brief wordt daarnaast aangegeven dat bij de ontwikkeling van een nieuw ROM-systeem de historie van ROM (binnen SBG) niet vergeten dient te worden. Alleen wanneer professionals de meerwaarde van het vergaren van ROM-data blijven inzien, kan ROM het werkveld faciliteren om verdere kwaliteitsverbetering te realiseren.

Hier kun je de brief inzien.

 

Reactie Akwa ggz

Akwa ggz heeft gereageerd dat ze graag met P3NL willen overleggen over het verleden en de toekomst van ROM. Zodoende zal eerdaags een gesprek komen om samen te kijken hoe we verdere uitwerking en bijbehorende communicatie kunnen optimaliseren.