Brief NVGzP positionering (ortho)pedagogen en besluitvorming zorgprestatiemodel (ZPM)

18-10-2021


De NVGzP heeft op basis van gesprekken binnen het programma Zorgprestatiemodel (ZPM) een brief gestuurd aan het programmateam (besluitvormend gremium programma ZPM) om haar mening te geven over de voorgestelde positionering van de orthopedagoog, orthopedagoog-generalist (OG) en K&J-psycholoog NIP in de beroepentabel van het ZPM. De NVGzP zag hiertoe aanleiding, omdat zij het niet eens was met het voorgenomen besluit en daarnaast niet zelfstandig zitting heeft in dit besluitvormend gremium.

Inhoud brief
In de brief geeft de NVGzP aan dat zij het onacceptabel vindt dat de orthopedagoog wordt opgenomen in de beroepentabel voor de curatieve GGZ met slechts enige begrenzing en wellicht een LOGO-verklaring. Daar waar de eerdere begrenzing met name bedoeld was voor een vloeiende overgang van cliënten vanuit de jeugdwet naar de curatieve GGZ, was de voorgestelde begrenzing veel breder en behelste zodoende ook behandeling en diagnostiek binnen de brede, curatieve GGZ. De NVGzP vindt dat naast de masterpsycholoog dit beroep(sniveau) in de basis niet deskundig en bekwaam genoeg is om zelfstandig consulten te registreren. Zodoende voldoet dit beroep volgens ons niet aan de met elkaar opgestelde criteria voor opname in de beroepentabel, wanneer de huidige begrenzing er (grotendeels) vanaf wordt gehaald. Daarnaast voldoet het niet aan (het noodzakelijke beroepsniveau van) de psychologische beroepenstructuur, zoals eerder aangegeven. In deze beroepenstructuur is een postmaster-niveau als basisniveau essentieel.

In de brief hebben we aangegeven dat de orthopedagoog op zijn minst gelijk behandeld dient te worden als de masterpsycholoog en zodoende, naast een verplichte LOGO-verklaring, opname in de hardheidsclausule noodzakelijk is.

Daarnaast hebben we aangegeven akkoord te kunnen gaan met een ruimere begrenzing van de OG en de K&J-psycholoog NIP in de curatieve GGZ.

Brief
De brief die de NVGzP aan het programmateam van het ZPM heeft gestuurd, kun je hier vinden.

Besluitvorming programmateam positionering pedagogen
Het programma Zorgprestatiemodel heeft onlangs besloten de eisen aan de orthopedagoog gelijk te trekken aan die van de masterpsycholoog. De NVGzP is blij met deze aanpassing aan het voorgenomen besluit, zoals zij ook heeft aangegeven in haar brief. Wel blijft de NVGzP het opmerkelijk vinden dat de hardheidsclausule wordt gebruikt voor een beroep wat slechts 1% van alle geregistreerde tijd in de curatieve GGZ invult. In die zin verwachten wij geen onoverkomelijk problemen als dit beroep vanaf 1 januari 2022 niet meer tijdschrijvend zou zijn, zoals dit wel geduid is voor de masterpsychologen (die 12% van de tijd registreren). In die zin zou het in de regel zo moeten zijn dat dit beroep binnen de curatieve GGZ vanaf het begin van de ZPM niet zelfstandig tijd zou mogen schrijven.

Daarnaast vindt de NVGzP het opmerkelijk dat het beroep ‘Pedagoog’ onder een andere noemer (orthopedagoog) tijd kan schrijven, wanneer het enige ervaring heeft binnen de GGZ. In eerste instantie is door het gehele programma bepaald dat dit beroep onvoldoende bekwaam is om zelfstandig tijd te schrijven in het ZPM. Door de nu besloten kunstgreep is er een kruip-door-sluip-door route bedacht om de pedagoog toch tijschrijvend te laten zijn in de curatieve GGZ.

De besluitvorming over de OG en de K&J-psycholoog NIP is begrijpelijk en komt overeen met ons standpunt, zoals verwoord in onze brief.

Documentatie
Deze en andere wijzigingen zijn zichtbaar in de nieuwe lijst overige beroepen.

Deze lijst kun je hier vinden.