Brief naar vaste commissie VWS over extra opleidingsplaatsen gz-psychologen

12-11-2020

Een brede coalitie van 9 partijen (NVGzP, NIP, P3NL, LVVP, NVP, dNLggz, Actiz en VGN) heeft vandaag een brief gestuurd aan de vaste commissie van VWS van de Tweede Kamer. In deze brief wordt verzocht om incidenteel (voor 2021) en structureel het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen te verhogen.

Langdurende discussie
De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen. Jaarlijks worden veel minder gesubsidieerde opleidingsplaatsen voor gz-psychologen verstrekt vanuit het ministerie van VWS dan dat er vraag naar is. Dit speelt in de volle breedte van de gezondheidszorg en wordt steeds nijpender gezien de belangrijke positionering van dit basisberoep binnen de diverse sectoren. Voor veldpartijen is de maat vol: er moet nu een structurele oplossing komen voor dit grote probleem.

Meerdere ontwikkelingen vragen om extra plaatsen
Het nijpende personeelstekort in de zorg, het gebrek aan regiebehandelaren in de ggz en fz, de invulling van de WZD-functionaris vanuit de Wet Zorg en Dwang, de kwaliteitsslag in de jeugdzorg, de druk op hoofdbehandelaren (gz-psychologen) in tbs-klinieken en de forse toename van psychogeriatrische aandoeningen in de langdurige zorg, maken het noodzakelijk dat er (veel) meer opleidingsplaatsen moeten komen voor gz-psychologen.

Daarnaast vragen de ambities rond de nieuwe psychologische beroepenstructuur en de veldafspraak beroepen vanuit het Zorgprestatiemodel (in ontwikkeling), om meer opleidingsplaatsen voor gz-psychologen. Belangrijke ambities die alleen gerealiseerd kunnen worden als er voldoende gz-psychologen beschikbaar zijn.

Tenslotte zijn er grote tekorten aan klinisch psychologen. Aangezien dit tekort alleen opgeheven kan worden door voldoende gz-psychologen die willen doorstromen naar dit specialisme, maakt de noodzaak van extra opleidingsplaatsen voor gz-psychologen groter.

Minder gesubsidieerde opleidingsplaatsen gz-psychologen in 2021
Opmerkelijk is dat het ministerie van VWS in 2021 juist het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen sterk heeft teruggebracht. Het ministerie van VWS zegt hierbij zich te baseren op de capaciteitsraming van het Capaciteitsorgaan. Vraag is echter of deze raming voldoende beleidsrijk en vooruitstrevend is om een realistisch beeld te geven van het gewenste aantal opleidingsplaatsen. In deze is het onwenselijk, gezien de grote personeelsproblemen rond gz-psychologen, het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen alleen te baseren op deze conservatieve raming. Zo wordt bijvoorbeeld stelselmatig de substitutie van de invulling van vacatures van gz-psychologen naar masterpsychologen niet meegenomen in deze raming.

Met deze brief willen de ondertekenaars via de politiek proberen het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen (structureel) te vermeerderen. De NVGzP houdt je uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent.

Lees hier de brief aan de vaste commissie van VWS.