Brief ministerie van VWS update stand van zaken COVID-19

17-04-2020

 

Het ministerie van VWS heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rond COVID-19. In deze uitgebreide brief staan ook een aantal passages die interessant zijn voor de gezondheidszorg.

Aspecten die hier o.a. naar voren komen:

  • Vanaf 6 april is het testbeleid verruimd. Kort gezegd betekent dit dat zorgmedewerkers en patiënten uit risicogroepen met klachten in alle zorgsectoren getest kunnen worden. De richtlijnen voor het testen van professionals buiten het ziekenhuis zijn aangepast aan dit landelijke testbeleid. Meer informatie kun je hier vinden.
  • Er is een nieuw verdeelmodel opgesteld voor een betere verdeling van beschermingsmiddelen over en binnen alle regio’s.
  • Er is een richtlijn ‘GGZ en COVID-19’ ontwikkeld. Deze richtlijn kun je hier vinden.
  • De staatssecretaris van VWS zet op korte termijn onderzoek uit naar psychisch welzijn, in relatie tot de corona-crisis.
  • De VNG heeft een notitie opgesteld die duidelijkheid moet geven over de financiële maatregelen binnen de jeugdhulp.
  • Er komt meer aandacht voor huiselijk geweld. Er komt een gerichte voorlichtingscampagne voor slachtoffers en omstanders. Deze zal zo spoedig mogelijk van start gaan. Er wordt een instructie/factsheet ontwikkeld voor professionals over het opvolgen van de meldcode in deze crisis.
  • Met het platform extrahandenvoordezorg.nl wordt het aanbod van mensen die willen helpen in de zorg, gekoppeld aan organisaties die op zoek zijn naar extra handen.
  • Door uitvraag in het veld wordt onderzocht hoe tekorten in personeel in en na de crisis (verder) voorkomen kan worden. Op basis van deze uitvraag zal het ministerie van VWS later met maatregelen hiertoe komen.
  • Er komt binnenkort een digitaal loket voor informatie over de psychosociale aspecten van de COVID-19 pandemie.
  • Op zeer korte termijn wordt er een aanwijzing aan de NZa voorbereid, zodat de juiste prestatiebeschrijvingen en daarmee de betaaltitels beschikbaar komen zowel voor de meerkosten als voor de continuïteit van Zvw-zorg in verband met COVID-19.

Brief COVID-19 Update stand van zaken
De brief van het ministerie van VWS kun je hier vinden.