Brief ledenraad aan leden over fusie

16-06-2022


In reactie op enkele NVGzP-leden die graag wilden weten hoe het fusieproces tot nu toe is verlopen vanuit het perspectief van de ledenraad, hebben wij een brief opgesteld. Hopelijk beantwoordt dit ook vragen die leven na gehoord te hebben van de fusie.

Via ledenraad@nvgzp.nl kunnen nog steeds vragen gesteld worden, zorgen geuit of interesse kenbaar gemaakt worden voor deelname in de ledenraad in de afwikkeling van de fusie en overgangsfase (er zijn enkele plekken vacant).

Lees de hele tekst op het ledenportaal.
(Meld je eerst aan bij het ledenportaal en de link opent direct de tekst]

Ledenraad NVGzP