Protest bij Minister en Kamer tegen uitsluiting vergoeding 'andere gespecificeerde stoornissen'

21-01-2015

“Zorginstituut slaat plank volledig mis”

Peter van Drunen

‘Stigmatiserend’ en ‘inhoudelijk onjuist’. Zo kwalificeert een brede coalitie van GGZ-partijen het advies van het Zorginstituut om de zogenaamde ‘andere gespecificeerde stoornissen’ uit te sluiten van vergoeding. De partijen schrijven dit in een brief aan de Minister en de leden van de vaste Kamercommissie voor VWS. 

De verenigingen van patiënten en zorgaanbieders zijn verbijsterd over de voorgestelde inperking van de GGZ. Het gaat hierbij om een grote groep van tenminste 100.000 patiënten met een vaak zeer ernstig ziektebeeld die deze zorg niet kunnen missen en ook niet zelf kunnen betalen. Door deze ernstige patiënten deze zorg te ontzeggen zullen de maatschappelijke en medische kosten alleen maar toenemen. Bovendien werkt het stigmatiserend voor de betreffende patiënten.

De brief aan de Minister is ondertekend door patiëntenorganisatie Landelijk Platform GGZ, brancheorganisatie GGZ Nederland en een zestal beroepsverenigingen, waaronder ook de NVGzP. Daarnaast behoren het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen en de Stichting Borderline tot de ondertekenaars.

Inhoudelijk onjuist

De brief is een reactie op een onlangs gepubliceerd advies van het Zorginstituut over de gevolgen van de DSM 5 voor het te verzekeren pakket. Het begrip ‘andere gespecificeerde stoornis’  komt in de DSM 5 in de plaats van de Stoornis NAO (Niet Anders Omschreven)  uit de DSM IV. Dit zijn stoornissen met kenmerken van meerdere stoornissen die daardoor niet binnen één classificatie kunnen worden ingedeeld. het gaat om een grote groep patiënten: bij persoonlijkheidsstoornissen krijgt bijvoorbeeld ongeveer de helft van de patiënten de omschrijving NAO.

Het Zorginstituut lijkt er in zijn advies vanuit te gaan dat het bij ‘andere gespecificeerde stoornissen’ niet zou gaan om ‘echte’ stoornissen. Volgens de briefschrijvers slaat het instituut hiermee de plank volledig mis: “De ernst van de andere gespecificeerde stoornis is goed vast te stellen en voor behandeling ervan gelden dezelfde wetenschappelijk gefundeerde richtlijnen als voor de wel gespecificeerde stoornissen”. Met de uitsluiting van vergoeding houdt het Zorginstituut zich niet aan de door haarzelf opgestelde criteria voor pakketbeheer, zoals het criterium van noodzakelijkheid en van effectiviteit.

Veld gepasseerd

De beroepsverenigingen hadden het Zorginstituut eerder al laten weten dat uitsluiting van de ‘andere gespecificeerde stoornissen’ onverantwoord was. Ze vinden het onbegrijpelijk dat het Zorginstituut aan deze bezwaren voorbij gegaan is.

Uitnodiging

De briefschrijvers zijn inmiddels zowel door het Zorginstituut als door VWS uitgenodigd voor een gesprek.

Klik hier voor brief veldpartijen aan de Minister

Klik hier  voor nadere toelichting voor Kamerleden

2015 Reactie rapport DSM-5 voor protestbrief aan Zorginstituut

Zie ook De Telegraaf: ‘Noodkreet om hokjesdenken in de GGZ’

One thought on “Protest bij Minister en Kamer tegen uitsluiting vergoeding 'andere gespecificeerde stoornissen'

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.