Brandbrief Kwaliteitsstatuut GGZ

17-06-2019

Mede op initiatief van de NVGzP, heeft P3NL eind vorige week een brandbrief gestuurd over het Kwaliteitsstatuut GGZ aan het Zorginstituut Nederland.

Zorgaanbieders en professionals gaven de afgelopen jaren talloze signalen af over de inperkingen die het Kwaliteitsstatuut GGZ met zich mee brengt; er wordt niet of nauwelijks ruimte ervaren om op een andere wijze gekwalificeerde professionals in te zetten om de juiste zorg te bieden. Het gevolg is stijgende wachtlijsten en onnodige bureaucratie. Toetreding van nieuwe, gekwalificeerde beroepsgroepen is onder het huidige regime vrijwel onmogelijk. Ondanks evaluaties, ondanks rapporten met verbetersuggesties, ondanks toezeggingen van betrokken partijen, is het Model Kwaliteitsstatuut slechts marginaal aangepast.

P3NL, waarvan de NVGzP lid is, voorziet dat ook het Bestuurlijk Overleg komende week geen oplossing meer zal bieden. De brandbrief is bedoeld om het Zorginstituut Nederland erop voor te bereiden dat het zijn doorzettingsmacht zal moeten inzetten. P3NL beschrijft de randvoorwaarden waaraan een Model,  dat met de doorzettingsmacht van het Zorginstituut Nederland tot stand komt, zou moeten voldoen.