Boekrecensie: Modified Interaction Guidance (MIG): interventie bij gedesorganiseerde gehechtheid en trauma

08-07-2020

Auteur: Nelleke van der Boon en Hedwig van Bakel
Recensent: Mariska Schipper (Klinisch Psycholoog)
Steekwoorden: Infant Mental Health, gehechtheid, getraumatiseerde ouders, mentaliseren, gedragstherapie, protocol, praktisch en prettig leesbaar

Overzichtelijk, praktisch en prettig leesbaar boek!
Om maar direct met de deur in huis te vallen: wat een overzichtelijk, praktisch en prettig leesbaar boek! Geschreven door twee experts op het gebied van Infant Mental Health (IMH). Het boek bestaat uit twee delen: Deel 1 beslaat in vogelvlucht hechtingstheorieën, van Bowlby, via Ainsworth naar Main en Hesse die bij de onveilige hechting het onderscheid hebben gemaakt tussen een georganiseerde en gedesorganiseerde vorm. Men zou in de veelheid aan literatuur over hechting gemakkelijk de weg kwijt kunnen raken, maar Van der Boon en Van Bakel spitsen hun informatie toe op datgene wat nodig is om de rationale achter de MIG goed te kunnen begrijpen.

Kortdurende gedragstherapeutische videofeedbackinterventie
Deel 2 beschrijft het behandelprotocol van de Modified Interaction Guidance (MIG) per sessie en stap voor stap. Om onveilige, en meer specifiek gedesorganiseerde, hechting bij baby’s en jonge kinderen te behandelen zijn volgens wetenschappelijk onderzoek twee elementen nodig, namelijk sensitiviteit en mentaliserend vermogen bij ouders. MIG is een interventie die aandacht besteed aan beide aspecten. Het is een kortdurende gedragstherapeutische videofeedbackinterventie, waarbij de focus uitsluitend ligt op het gedrag van de ‘risicovolle’ en zelf getraumatiseerde ouder. Ten aanzien van het mentaliseren wordt gericht op het zich leren verplaatsen in de wereld van het kind, onder andere door middel van een uitbreiding op de Watch-Wait-and-Wonder-methode (tijdens een spel-contact moment als ouder zelf geen initiatief nemen, kijken, wachten tot het kind iets aangeeft waar de ouder op kan reageren en tijdens het wachten je als ouder afvragen wat het kind je wilt vertellen met zijn of haar gedrag). De uitbreiding bestaat uit het verwoorden wat er in het hoofd en het hart omgaat van het kind, zodat deze zichzelf beter leert begrijpen en onder woorden brengen. Het bespreken en/of veranderen van de representaties van de ouder over zichzelf en de invloed daarvan op het ouderschap blijven buiten beschouwing. Dat zou op indicatie tijdens of na de MIG in een individuele behandeling kunnen plaatsvinden. Ook wordt in het boek zelf een korte uitleg gegeven over de Trauma-Focused Videofeedback Interventie (TFVI) als eventuele aanvulling op de MIG, waarbij de focus ligt op de innerlijke representaties op zichzelf als ouder en op die van het kind.

Interventie is bedoeld voor BIG-geregistreerde gedragswetenschappers
Naast deze positieve woorden, tot slot een kleine kanttekening. Het boek is zo duidelijk en goed leesbaar geschreven dat men mogelijk minder aandacht heeft voor het feit dat deze interventie is bedoeld voor de SGGZ en gegeven dient te worden door BIG-geregistreerde gedragswetenschappers, met een goede training, supervisie en intervisie. Dit relevante aspect wordt wel genoemd, maar had naar mijn mening meer expliciet en vaker terug mogen keren in het boek, met aanvullend enige vermelding van valkuilen tijdens het volgen van het protocol.

Wil je het boek ook lezen? Bestel het bij uitgeverij Bohn Stafleu van Lochem (BSL) via deze link.