Boekrecensie: Handboek verstandelijke beperking

26-04-2021

Vijfentwintig succesvolle methoden 

Auteur: Jac de Bruijn & Brian Twint (redactie)

Recensent: Yasemin Tanriverdi (psycholoog i.o. tot gz-psycholoog)

Steekwoorden:
handboek, verdiepend voor behandelaar zelf, LVB, verstandelijke beperking

‘Handboek verstandelijke beperking biedt professionals van verschillende achtergronden een gemeenschappelijk kader om hun denken en doen te stroomlijnen, zodat de cliënt eenheid van handelen ervaart”.

25 methoden
Dit handboek somt 25 methoden op aan de hand van een vast stramien. Stap voor stap wordt er hierdoor meer inzicht gegeven in welke methode voor welke doelgroep, met welk doel, beschikbaar is. Het boek begint met een theoretische basis, waarin het begrip ‘ondersteuning’ wordt toegelicht. Tevens wordt het belang van methodisch werken bij de VG-doelgroep aangestipt en worden de ontwikkelingen in het veld richting ‘eigen regie’ en ‘sociale inclusie’ beschreven. Ook wordt er in het boek veel aandacht besteed aan de verbetering van de kwaliteit van de hulpverlener, bijvoorbeeld door een hoofdstuk toe te voegen over de ‘vijf mentale slijpstenen’, bedoelt om de professionele reflectie te verbeteren.

Inzicht in een werk- en zienswijze
Het handboek is een volledige herziene editie van het Handboek verstandelijke beperking uit 2014. Er komen bekende methoden, maar ook nieuwe methoden in voor. Stuk voor stuk beschreven door ervaren professionals in het werkveld. Elk hoofdstuk eindigt met een casus waarbij de methode wordt toegepast. Hiermee wordt de link met de praktijk gelegd en is hierdoor een prettige wijze van kennismaken met een methodiek. Het handboek is een mooie weergave van verschillende methoden, bruikbaar in verschillende settingen. Het is geen boek dat je in een zucht uitleest, maar eerder een boek wat je erbij wilt pakken voor meer inzicht in een werk- en zienswijze. Zelf had ik het nog interessant gevonden om een overzicht te zien waar en hoe vaak een methode wordt toegepast in de praktijk.

‘Probleemgedrag’ komt in ander daglicht te staan
Wat mij bij blijft na het lezen van het boek, is dat het werken met deze doelgroep vereist dat je als hulpverlener constant scherp blijft op de communicatie tussen jezelf, de cliënt, de opvoerder en de begeleiders. En dat ‘probleemgedrag’ in een ander daglicht komt te staan als er van uit gegaan wordt dat iedereen behoefte heeft aan een betekenisvolle omgeving waarin ontwikkeling mogelijk is.

Wil je het boek ook lezen? Bestel het bij uitgeverij Boom via deze link.