Boekrecensie ‘Emotieregulatie – Training voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters’

25-05-2020

Auteur: Matthias Berking

Recensent: Colette Molin, GZ-psycholoog

Steekwoorden: studieboek, theoretisch, duidelijk en concreet stappenplan, (groeps)training, emotieregulatie, praktijkgericht.

Het boek geeft in de eerste hoofdstukken een samenvatting van toonaangevende wetenschappelijke bevindingen op het gebied van emotieregulatie. De bevindingen wordt als volgt samengevat: “Bij patiënten die aan psychische stoornissen lijden, worden vaak stoornisoverkoepelende emotieregulatieproblemen vastgesteld. Deze problemen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en de instandhouding van een groot aantal psychische stoornissen. Interventies die gericht zijn op het verbeteren van de algemene emotieregulatiecompetenties blijken bij een groot aantal psychische stoornissen effectief”. De auteur heeft daarom de Training Emotionele Competenties (TEC-training) ontwikkeld gericht op het ontwikkelen van die emotieregulatiecompetenties.

Informatief, wetenschappelijk en verhelderend
Het boek is praktijkgericht en bevat een duidelijk en concreet stappenplan voor de groepstraining die in drie hele dagen (of in twaalf bijeenkomsten van anderhalf uur) kan worden gegeven aan cliënten. Bovendien kunnen alle, voor de uitvoering van de training noodzakelijke, materialen worden gedownload. Het boek is wetenschappelijk onderbouwd en de vele referenties in de tekst in combinatie met moeilijke woorden en lange zinnen maken het wat moeilijker leesbaar. Daarbij komt dat de beschrijving soms wat langdradig is en er in verschillende bewoordingen eigenlijk hetzelfde wordt gezegd. Echter, wanneer het lukt om je te concentreren en het boek uit te lezen ben je wel veel wijzer geworden. Naast de beschrijving van de training bevat het ook veel informatie over emoties in het algemeen. Ik vond met name hoofdstuk drie, waarin het gaat over de oorzaken van een disfunctionele omgang met gevoelens heel verhelderend. Ook de schema’s waarin de functie van elke emotie wordt uitgelegd zijn heel informatief; een mooie tool om mee te geven aan je cliënten.

Tijd voor nemen
Concluderend, een boek dat aan te raden is voor elke therapeut, maar waar je wel even de tijd voor moet nemen om te lezen. Emoties en emotieregulatie spelen een rol bij elke psychische stoornis en het belang ervan mag niet onderschat worden.
Hoewel het boek is geschreven voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters denk ik niet dat het alleen voor die doelgroep bruikbaar is. Naar mijn idee kan het ook voor masterpscyhologen en GZ-psychologen een zeer zinvol boek zijn.

Wil je het boek ook lezen? Bestel het bij uitgeverij Bohn Stafleu van Lochem (BSL) via deze link.