Boekrecensie: Angst – Van monster tot stille kracht

16-02-2021

Auteur: Frits Boer

Recensent: Myrthe Jonker (Psycholoog)

Steekwoorden: Angst, praktijkgericht, toegankelijk, wetenschappelijk onderbouwd, verdiepend

‘Angst is als het topje van de ijsberg. Onder dat angstige gevoel gaat een wereld schuil waar je geen weet van hebt. Dit boek is er om die emotie beter te leren kennen.’

Frits Boer is een emeritus-hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie bij het AMC, met speciale expertise op het gebied van angst- en dwangstoornissen bij kinderen. Daarnaast was hij jarenlang voorzitter van de Angst, Dwang en Fobiestichting, een patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met angst- of dwangklachten. In dit boek geeft hij op een creatieve en toegankelijke wijze inzicht en uitleg over de werking van angst.

Routeplanner
Het boek kent een duidelijke en gestructureerde opbouw, die aan het begin wordt uitgelegd door een ‘routeplanner’. Het eerste deel gaat over het nut van angst. Hier wordt uitleg gegeven over de werking van het vreessysteem, zowel in de praktijk als op meer biologisch niveau. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten angst en wordt er kort stil gestaan bij de mogelijke ontstaansgeschiedenis op individueel niveau. Het volgende deel gaat over het ontstaan van overmatige angst. Er wordt stilgestaan bij de invloed van erfelijkheid, gevoeligheid op biologisch niveau, de invloed van angstwekkende gebeurtenissen en de invloed van informatieverwerkingsprocessen. Het aansluitende deel gaat over angstklachten en angststoornissen. Hier wordt kort stilgestaan bij verschillende angststoornissen en bij stoornissen waar angst een belangrijke rol speelt of als symptoom aanwezig is. Het vierde deel gaat over het verminderen van overmatige angst. Hier wordt uitleg gegeven over het nut van zelfhulp en van een behandeling bij een psycholoog. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen behandelingen gericht op gevoelens, gedachten en gedrag en worden er per onderdeel praktische tips aangedragen. Het laatste deel gaat over angst als stille kracht. Er worden positieve eigenschappen van angst beschreven, zoals verhoogde opmerkzaamheid, empathie en creativiteit.

Samenvatting en naslagwerk
In dit boek worden verschillende vormen toegepast om het lezen interessant te maken, zoals informatieve illustraties, overzichtelijke tabellen, passende metaforen, verdiepende tekstvakken en terugkerende casussen.  Dit maakt het een toegankelijk, luchtig boek om te lezen. In het boek wordt op kundige wijze kort stilgestaan bij alle belangrijke elementen van angst, waardoor het als samenvatting en naslagwerk kan worden beschouwd. Theorieën worden helder uitgelegd, zonder dat het te simpel wordt. Door zijn toegankelijkheid kan dit boek ook als psycho-educatie worden gebruikt.

Afknapper
Echter had ik op basis van de titel verwacht dat een groot deel van het boek zou gaan over de stille kracht van angst. Dit komt enkel in het laatste deel aan bod, wat naar mijn mening ook het minst pakkend geschreven is. Daarnaast bevat het boek opvallend veel spelfouten, wat voor mij een grote afknapper is. Desondanks is het boek naar mijn mening toch een aanrader, met name voor beginnend psychologen. Het boek is prettig opgebouwd en toegankelijk geschreven. Het is een goede samenvatting van de belangrijkste elementen in het begrijpen en behandelen van angstproblematiek.

Wil je het boek ook lezen? Bestel het bij uitgeverij Boom via deze link.