Verwijzing binnen GGZ

07-02-2018

Verwijzing door gz-psychologen en psychologisch specialisten

De NVGzP ontvangt vragen van klinisch psychologen naar aanleiding van hun ervaringen met GGZ-instellingen in de tweede/derde lijn. Diverse GGZ-instellingen lijken in de veronderstelling te zijn dat alleen medisch specialisten mogen verwijzen naar een tweede- of derdelijnsbehandelinstelling in de GGZ. Die instellingen nemen dus geen verwijzing aan van de gz-psychologen en psychologisch specialisten uit de GGZ.

In de verwijsroutes, beschreven in ‘Afspraken verwijzing GGZ’, is afgesproken dat verwijzing mogelijk is door psychologen die regiebehandelaar zijn in de GGZ (met uiteraard een gelijktijdige melding aan de huisarts). Regiebehandelaren mogen doorverwijzen van de generalistische basis GGZ (GBGGZ) naar de specialistische GGZ (SGGZ) en vice versa. Ook bij verwijzing van SGGZ naar een andere (instelling voor) SGGZ, of van GBGGZ naar GBGGZ, spreken we van een doorverwijzing.

De afspraken zijn al in maart 2017 gepubliceerd door het Ministerie van VWS. Betrokken organisaties zijn branche- en beroepsverenigingen in de GGZ en Zorgverzekeraars Nederland. Desondanks zijn er organisaties die deze afspraken nog niet toepassen.

We hebben een document gemaakt dat je kan gebruiken bij verwijzingen binnen de GGZ, om inzichtelijk te maken dat je kan en mag verwijzen naar de betreffende zorgverlener. Het bevat bovenstaande informatie, aangevuld met een citaat en toelichting. Klik hier voor het document ‘Verwijzing door de gz-psycholoog en psychologisch specialist’.