Bijgestelde instroomadviezen p-opleidingen Capaciteitsorgaan

25-11-2020

Het Capaciteitsorgaan heeft in opdracht van diverse veldpartijen (waaronder de NVGzP) een tussentijdse raming uitgevoerd voor de opleidingsplaatsen van beroepen in de geestelijke gezondheidszorg.

Nieuwe cijfers CBS en zorgstandaarden
Aanleiding voor de tussentijdse raming zijn diverse ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg, die invloed hebben op het benodigde aantal BIG-geregistreerde psychologen, psychiaters, psychotherapeuten en artsen verslavingszorg. Het gaat hierbij over nieuwe cijfers van het CBS over de bevolkingsontwikkeling en de ontwikkeling van vijf kwaliteitsstandaarden (opiaatverslaving, problematisch alcoholverbruik en alcoholverslaving, persoonlijkheidsstoornissen, psychose en acute psychiatrie).

Twee varianten
Het Capaciteitsorgaan heeft besloten twee varianten van de instroomadviezen op te stellen:

  • Variant 1 gaat uit van de nieuwe cijfers van het CBS en de implementatie van de Generieke Module Acute Psychiatrie, maar laat de andere kwaliteitsstandaarden buiten beschouwing.
  • De tweede variant neemt wel alle kwaliteitsstandaarden mee in de nieuwe instroomaantallen.

Het Capaciteitsorgaan heeft daarbij, in afstemming met veldpartijen, gekozen om uit te gaan van variant 1. Reden is dat de invoering van vier kwaliteitsstandaarden nog ter discussie staat, waardoor onduidelijk is of deze uiteindelijk geïmplementeerd gaan worden. De discussie gaat over mogelijke (grote) financiële gevolgen van deze standaarden. De NVGzP herkent hierin de vaste werkwijze van het Capaciteitsorgaan, die vooral conservatief raamt.

Nieuwe instroomaantallen
In de brief worden op basis van variant 1 nieuwe instroomaantallen geadviseerd. Ten aanzien van de psychologische en psychotherapeutische beroepen, ziet het nieuwe advies er als volgt uit, waarbij in de tweede kolom de extra plaatsen ten opzichte van de huidige instroomaantallen is aangegeven.

Tabel 1. Instroomadviezen Beroepen GG variant 1

Beroep Instroomplaatsen variant 1 Extra plaatsen
GZ-psycholoog 832 +45
Psychotherapeut 155 +16
Klinisch neuropsycholoog 29 +3
Klinisch psycholoog 299 +115

 

Vervolg: besluitvorming VWS
De tussentijdse raming heeft het Capaciteitsorgaan gestuurd naar het ministerie van VWS. VWS heeft al aangegeven de uitbreiding in zijn totaliteit te bespreken, dus in combinatie met verhoogde instroomadviezen voor de (andere) medisch-specialistische beroepen. Aangezien er bezuinigingen worden doorgevoerd in het macrobudget voor de beschikbaarheidsbijdrage van deze opleidingen, is het de vraag wat VWS met deze adviezen gaat doen.

Voor de NVGzP en andere veldpartijen (die onlangs een gezamenlijke brief hebben verstuurd aan de Tweede Kamer met de oproep voor meer opleidingsplaatsen gz-psychologen) wordt dit advies meegenomen in deze lobby. Zodoende is dit advies een mooie opsteker voor deze lobby, maar is het de vraag of dit op korte termijn daadwerkelijk leidt tot meer opleidingsplaatsen voor deze beroepen.

Brief
De brief van het Capaciteitsorgaan kun je hier vinden.