Bijeenkomst Afdeling Somatiek i.o. NVGzP 22 oktober 2015

22-09-2015

Op 28 juli jl. besloot het Dagelijks Bestuur tot de instelling van een voorbereidingscommissie Somatiek. Er is inmiddels een initiatiefgroep geformeerd die zich gaat richten op de oprichting van een afdeling Somatiek. Op 22 oktober 2015 vindt de eerste bijeenkomst plaats van de Afdeling Somatiek i.o.

Belangenbehartiging somatopsychologische werkvelden
De onderwerpen op de bestuurlijke agenda van de NVGzP worden vooral gedomineerd door de ontwikkelingen binnen de GGZ. In de somatopsychologische werkvelden (medische psychologie, de revalidatiepsychologie, de gehandicaptenzorg, en deels in het werkveld van de klinische neuropsychologie en delen van de ouderenzorg) spelen vergelijkbare thema’s en onderwerpen: financiering van de zorg, kwaliteit van zorg en somatische richtlijnen, beroepsidentiteit, multidisciplinaire en organisatorische samenwerking, opleiding en stakeholders.

De somatische werkvelden opereren echter in een totaal verschillend stelsel met andere wetgeving, regelingen met betrekking financiering (somatische DOT’s), kwaliteit (inpassing in somatische richtlijnen), organisatorische inbedding en verantwoordelijkheden (commissie Meurs), andere primaire samenwerkingspartners, verschillen in cao’s en andere punten van belangenbehartiging. Dit vergt een aangepaste uitwerking van deze ogenschijnlijk vergelijkbare thema’s en onderwerpen. Daarbij kan de expertise van leden van de NVGzP worden ingezet.

Om deze doelgroep van leden te mobiliseren en te bundelen heeft het Dagelijks Bestuur op 28 juli 2015 besloten om een voorbereidingscommissie Somatiek (kort voor somatopsychologische werkvelden) binnen de NVGzP in te stellen. Er is inmiddels een initiatiefgroep geformeerd die zich gaat richten op de oprichting van een afdeling Somatiek.

Eerste bijeenkomst Afdeling Somatiek i.o.
Alle leden die werkzaam zijn binnen de somatopsychologische werkvelden zijn van harte welkom om te komen naar de eerste bijeenkomst van de Afdeling Somatiek i.o. Deze bijeenkomst biedt de gelegenheid om met vakgenoten te spreken over thema’s die op dit moment spelen binnen de somatopsychologische werkvelden. Ook zal de vorming van de Afdeling Somatiek besproken worden.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 oktober in Utrecht vanaf 18.30 tot 21.00 uur. Voor iets te eten wordt gezorgd.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via mfvanmarrewijk@nvgzp.nl
Ruim voor die tijd ontvang je de vergaderstukken en nadere informatie over de locatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.