BIG-herregistratie

05-01-2017

Meer dan 25% van de gz-psychologen die zich voor het eind van 2016 hadden moeten herregistreren, heeft dit niet gedaan. Dit blijkt uit cijfers die het BIG-register deze week publiceerde op zijn site.

Per 31 december is de registratie van bijna 12.000 gz-psychologen verlopen.
Op 2 januari jl. had het BIG-register van 74 procent van hen een aanvraag tot herregistratie ontvangen. Zes procent heeft het BIG-register laten weten dat zij geen behoefte hebben aan herregistratie.

Op 1 januari is de BIG-registratie doorgehaald van alle beroepsbeoefenaren wiens registratie per 31 december 2016 is verlopen en die vóór die datum geen aanvraag hebben ingediend. Afhankelijk van je situatie, zoals omschreven in het besluit, heb je dan nog 6 weken de tijd om:
* je aanvraag herregistratie in te dienen, of
* alsnog aan de criteria voor herregistratie te voldoen, of
* bezwaar tegen het besluit in te dienen

Als je niets doet, wordt je BIG-registratie doorgehaald. Je staat dan niet meer in het BIG-register ingeschreven. De rechten en plichten van het beroep gezondheidszorgpsycholoog zijn dan niet meer van toepassing. Je mag je beroepstitel zonder BIG-registratie alleen nog gebruiken als je in je communicatie hieraan de woorden ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven) toevoegt.

Als je wel een aanvraag vóór 1 januari 2017 hebt ingediend, maar deze nog niet is afgehandeld, wordt je registratie gehandhaafd totdat er een besluit is genomen op je verzoek tot herregistratie.

[cd_text]

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.