BIG-geregistreerde psychologen krijgen prioriteit bij testen op corona

07-10-2020

Verschillende zorgmedewerkers krijgen tijdelijk prioriteit bij de coronatesten. Het gaat om een tijdelijke maatregel omdat er te weinig testcapaciteit is. Zorgmedewerkers zijn daarbij onmisbaar bij de bestrijding van corona. Bovendien werken zij met kwetsbare mensen. Het risico bij besmettingen is daardoor extra groot. Zorgmedewerkers krijgen in de volgende gevallen voorrang bij de coronatesten:

 • Als zij klachten hebben die passen bij corona.
 • Als zij onmisbaar zijn voor de (directe) patiëntenzorg en continuïteit van die zorg. Dit geldt ook voor laboratoriumpersoneel.
 • Als zij niet te vervangen zijn door een collega.
 • Als zij tegen betaling zorg verlenen op grond van de:
  • Zorgverzekeringswet;
  • Wet Langdurige Zorg;
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (vooral respijtzorg en dagbesteding);
  • intramurale onderdelen van de Jeugdwet;
  • Wet forensische zorg;
  • Wet Publieke Gezondheid;
  • of onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen.

Ook zzp’ers, uitzendkrachten en medewerkers die uit een PGB betaald worden, komen in aanmerking, als zij werken voor een zorgaanbieder (dit is een werkgever of opdrachtgever in de zorg) of budgethouder in het kader van bovenstaande wetten. Zorgverleners die onbetaalde of informele zorg verlenen komen niet in aanmerking.

Niet alle zorgmedewerkers krijgen voorrang
Het ministerie van VWS heeft een lijst opgesteld van zorgberoepen die in aanmerking komen voor testen met prioriteit. Je kunt desbetreffende beroepen vinden in de lijst met zorgberoepen die wel in aanmerking komen voor prioriteitstest. Werk je in één van die beroepen? Dan moet je uiteraard ook aan de criteria hierboven voldoen.

Er zijn ook beroepen die niet in aanmerking komen voor testen met prioriteit. Bij de afweging dat een beroep geen voorrang krijgt, is er gekeken naar de directe betrokkenheid van de patiëntenzorg. Ook is rekening gehouden met zorgvormen die niet onder het wettelijk verzekerd pakket vallen en naar zorgvormen die enkele dagen uitgesteld kunnen worden.

Testafspraak maken zorgmedewerker
Voldoe je aan bovenstaande criteria? Bel dan het speciale landelijke coronatest prioriteitsnummer van de GGD: 0800 – 8101. Het nummer is dagelijks bereikbaar tussen 07.30 en 20.00 uur. De GGD medewerker stelt een aantal vragen om te controleren of je aan de voorwaarden voldoet. Hou je BSN bij de hand en een bewijsstuk om aan te tonen dat je in de zorg werkt:

 • zorgmedewerkers die werken voor een werkgever: Hou de naam van je werkgever bij de hand;
 • zzp’er in de zorg of vrijgevestigde zorgprofessional: Hou je kvk-nummer bij de hand; of de AGB-code.

De callcenter medewerker vertelt wanneer en waar je je kunt melden voor de test en vertelt je welk bewijsstuk je meeneemt naar de testafspraak.

Uitslag coronatest
Je kunt de testuitslag raadplegen via Coronatest.nl.

Bij een negatieve testuitslag kun jedirect weer op locatie aan het werk.

Bij een positieve testuitslag moet je thuis in isolatie. De GGD neemt binnen 24 uur na de test contact met je op en start dan direct het bron- en contactonderzoek.

Als je geen DigiD hebt, krijg je de uitslag telefonisch. Dit gebeurt meestal de volgende dag.