Bezuinigingen jeugdzorg

03-05-2022

Vorige week publiceerde RTL-nieuws het bericht dat het kabinet de bestreden plannen om 500 miljoen te bezuinigingen op de jeugdzorg heeft geschrapt.

Het schappen van de bezuiniging lijkt een stap in de goede richting, maar de NVGzP maakt zich zorgen over de alternatieven waarmee het kabinet de zorg wil bekostigen en mogelijk bezuiniging toch door wil voeren.

Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over een mogelijke eigen bijdrage voor de jeugdzorg, het schrappen van behandelingen die nu onder de jeugdzorg vallen, of het instellen van een maximumaantal behandelingen voor jeugdzorgtrajecten. Staatssecretaris Maarten van Ooijen zal de verschillende opties onderzoeken.

Dergelijke maatregelen kunnen de ongelijkheid vergroten waar juist de meest kwetsbare gezinnen daar de dupe van worden. De NVGzP is van mening dat alle kinderen en jeugdigen zonder drempel toegang moeten hebben tot de zorg die zij nodig hebben en zij niet de dupe mogen worden van de bezuinigingen van de overheid.

Lees hier het nieuwsbericht van RTL-nieuws.