Bestuurswisselingen NVGzP

09-01-2019

Met ingang van 1 januari jl. kent de NVGzP enkele bestuurswisselingen.

De zittingstermijnen van Marc Verbraak en Jaap van der Pol zijn verstreken. Zij hebben besloten hun bestuurslidmaatschap niet voort te zetten. In 2018 is in de statuten het aantal bestuursleden uitgebreid van 5 naar 7 leden. Inmiddels is Rudolf Ponds aangetreden als bestuursvoorzitter en zijn Ruthie Werner (penningmeester) en Joost Walraven nieuwe bestuursleden sinds 1 januari 2019. Daarnaast is er nog één bestuurszetel vacant.

Het bestuur bestaat verder uit : Jeroen Beerepoot, Els Graafsma en Huib van Dis.