Besluit specialisme klinische psychologie naar VWS en adviesronde Besluit specialisme klinische neuropsychologie

14-09-2016

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) heeft het op 5 juli 2016 vastgestelde Besluit specialisme klinische psychologie ter instemming voorgelegd aan de Minister van VWS. Het voorgenomen besluit specialisme klinische neuropsychologie is deze week de adviesronde ingegaan.

Het Besluit specialisme klinische psychologie omvat de eisen voor de opleiding, registratie, herregistratie en herintreding van de klinisch psycholoog en voor de erkenning als opleider en (praktijk)opleidingsinstelling

Met dit besluit heeft het CSGP de huidige collegebesluiten met betrekking tot klinisch psychologen samengevoegd en daarbij ook geactualiseerd. Zo is de regelgeving onder andere aangepast aan de nieuwe governance van de FGzPt. Dit besluit draagt bij aan het streven van het CSGP naar meer transparante en overzichtelijke regelgeving.

In de adviesronde voorafgaande aan de vaststelling van dit Besluit door de CSGP, heeft het bestuur en de afdeling specialisten van de NVGZP advies geleverd op het voorgenomen besluit. Dit advies is in het vastgestelde Besluit meegenomen.
Na de instemming van de minister en de daarop volgende publicatie in de Staatscourant treedt het besluit per 1 november 2016 in werking.

Klik hier voor het wijzigingsbesluit

Het voorgenomen Besluit specialisme klinische neuropsychologie is deze week de adviesronde ingegaan. Het CSGP heeft dit voorgenomen besluit vastgesteld en voor advies voorgelegd aan relevante partijen, waaronder de NVGZP. Bestuur en afdeling specialisten van de NVGzP zullen in de komende tijd het advies opstellen.

Met dit voorgenomen Besluit specialisme klinische neuropsychologie ligt er een overzichtelijk integraal en actueel besluit omtrent de Klinische neuropsychologie. Dit draagt bij aan het streven van het CSGP om te komen tot overzichtelijke en transparante regelgeving. U kunt het voorgenomen besluit hier inzien.

Voor meer informatie van de FGzPt, klik hier.

[cd_text]

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.