Beroepsverenigingen: zorgen over advies aanscherping meldcode

12-10-2016

In een brief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) laten NVO, NIP, NVGzP, VGCt, VKJP, VPeP (voorheen: VCgP), BPSW, V&VN en P3NL weten bezwaren te hebben tegen de meldplicht die onderdeel is van het advies over het aanscherpen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

De staatssecretaris onderschrijft in de 8e Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties het advies van de heer Sprokkereef over het verplicht melden van ernstige signalen door professionals bij Veilig Thuis. Op die manier moeten de Veilig Thuis organisaties hun verbindende en coördinerende rol beter kunnen vervullen, de zogenaamde ‘radarfunctie’. In een veldnorm – op te stellen door de beroepsgroepen – kunnen criteria worden bepaald, zodat helder wordt wanneer bij Veilig Thuis moeten worden gemeld.

Als gezamenlijke beroepsverenigingen zien we in dit verplicht melden ernstige risico’s, onder andere het feit dat een hulpverlener verplicht persoonsgegevens moet aanleveren als hij kindermishandeling niet kan uitsluiten. Dit kan een cliënt ervan weerhouden hulp te zoeken of een al bestaande hulpverleningsrelatie schaden.

Met dit advies dreigt de aandacht te verschuiven naar melden en signaleren in plaats van handelen. En met alleen melden los je het probleem niet op. Naar het oordeel van de beroepsverenigingen is de meldcode zelf niet vrijblijvend, maar kan de beoogde veldnorm een belangrijke bijdrage leveren aan een minder vrijblijvend gebruik van de meldcode door professionals. Wij hebben aangegeven als gezamenlijke beroepsverenigingen graag mee te werken aan het opstellen van een veldnorm.

Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor het blijvend kunnen gebruiken van de ruimte voor het vragen van advies op basis van geanonimiseerde gegevens in stap 2 en blijvend inzet op deskundigheidsbevordering, scholing en training van professionals. Dit laatste was ook één van de speerpunten in het advies van de heer Sprokkereef.

De brief is tevens cc gestuurd naar de Tweede Kamer commissie VWS als input voor het debat kindermishandeling/geweld in afhankelijkheidsrelaties op woensdag 12 oktober (14.00-17.00u).

Lees de brief hier.

[cd_text]

2 thoughts on “Beroepsverenigingen: zorgen over advies aanscherping meldcode

    1. Vanwege het korte tijdsbestek heeft de NVO hierover de P3NL-partners en partners PPJJ benaderd. Er zullen nog vervolgacties komen. De psychiaters kunnen, mochten zij dit willen, hierbij aansluiten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.