Beroepsprofiel specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog

13-04-2015

Peter van Drunen

Wat doet een klinisch psycholoog precies? En een klinisch neuropsycholoog? Wat is hun specifieke deskundigheid en waarin onderscheiden zij zich van de gz-psycholoog en de psychotherapeut? Om antwoord te geven op deze vragen is voor beide specialismen een beroepsprofiel samengesteld. De eerste exemplaren van beide profielen werden op 10 april gepresenteerd tijdens het jaarcongres Klinisch Psycholoog/Klinisch Neuropsycholoog.

Initiatiefnemer voor de samenstelling van de profielen is de commissie beroepsprofielen van de Werkgroep Klinisch Psycholoog/Klinisch Neuropsycholoog. Antoinette Alberink, de voorzitter van deze commissie reikte tijdens het congres de eerste exemplaren uit aan NVGzP-voorzitter Marc Verbraak  en NIP-directeur Hans van Eck.

Betere positionering

De profielen moeten bijdragen aan betere positionering van de beide specialismen. Zij zijn van belang voor de beroepsgroep zelf, maar vooral ook voor de buitenwereld: beleidsmakers, directies van instellingen, zorgverzekeraars en verwijzers. Deze hebben vaak een slecht beeld van de meerwaarde en specifieke deskundigheid van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Met deze profielen is geprobeerd dit beeld te verhelderen.

Interviews

Beide profielen openen met een beschrijving van de plaats van de specialismen in het ‘beroepsgebouw’ van psychologen in de gezondheidszorg. Daarna komt de deskundigheid van de specialist aan de orde, op het gebied van de patiëntenzorg (diagnostiek en indicatiestelling), onderzoek/zorginnovatie en beleid en management. Een derde hoofdstuk is gewijd aan de functies en rollen die de specialist in de praktijk vervult. Het geheel is gelardeerd met interviews met vertegenwoordigers van de specialismen. Voor wat betreft de klinisch psycholoog komen Ingrid Wigard, Kees-Jan van der Boom, Han Samwel en Susan Jorna aan het woord. De geïnterviewde klinisch neuropsychologen zijn Bregje Appels, Ellie Wekking en Dorine Slaats-Willemse.

Onder de aandacht

Alle congresdeelnemers konden ter plaatse een exemplaar van de profielen afhalen. De verdere verspreiding zal door NVGzP en NIP ter hand worden genomen. Binnenkort volgt hierover nadere informatie.

Klik op een van de links hieronder voor de digitale versie van beide profielen.

Beroepsprofiel klinisch psycholoog

Beroepsprofiel klinisch neuropsycholoog