Beroepsprofiel gz-psycholoog beschikbaar

11-04-2017

Wat doet een gezondheidszorgpsycholoog precies? Waarin onderscheidt hij zich van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten, zoals de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog, en van niet-BIG-geregistreerde psychologen zoals de masterpsycholoog? En, hoe verhoudt dit  werk zich tot dat van de psychotherapeut, een beroep dat voor velen erg lijkt op dat van de gezondheidszorgpsycholoog en de klinisch psycholoog?
In het beroepsprofiel gz-psycholoog geven wij antwoord op deze vragen en laten wij specialisten aan het woord.

In vrijwel elke gezondheidszorginstelling in Nederland werken gezondheidszorgpsychologen. We komen hen tegen in instellingen en vrijgevestigde praktijken in de Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ) en de Gespecialiseerde GGZ
(G-GGZ), en op tal van andere plaatsen in de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, revalidatie-instellingen, instellingen voor forensische zorg, de gehandicaptenzorg, de verslavingszorg, verpleeghuizen en in de jeugdhulp. Ook kunnen we gezondheidszorgpsychologen vinden buiten de directe gezondheidszorg, zoals in scholen en bij arbodiensten.

Duidelijke beschrijving en bijdrage aan betere positionering
Het beroepsprofiel geeft een duidelijke beschrijving van het specialisme gezondheidszorgpsycholoog en draagt bij aan een betere positionering ervan. Het is belangrijk voor de beroepsgroep zelf, maar vooral ook voor de buitenwereld: beleidsmakers, directies van instellingen, zorgverzekeraars en verwijzers. Naast een algemene beschrijving van het beroep, komen ook vertegenwoordigers van het specialisme persoonlijk aan het woord.

De tekst werd verzorgd door Els Graafsma. Aan de redactie van de definitieve versie hebben bijgedragen: Jeroen Beerepoot, Theo Bouman, Peter van Drunen,
Jaap van der Pol, Tonnie Prinsen, Lucie Schermers en Marc Verbraak.

Het beroepsprofiel Gezondheidszorgpsycholoog downloaden of bestellen
Wil je graag het beroepsprofiel digitaal lezen en bewaren? Klik hier voor de digitale versie van het beroepsprofiel.
Het beroepsprofiel is ook in gedrukte versie beschikbaar. De kosten bedragen € 5,50 plus € 2,– verzendkosten. Indien je een gedrukte versie wenst, kun je een mail sturen naar: bureau@nvgzp.nl

Eerder verschenen in dezelfde reeks de beroepsprofielen Beroepsprofiel klinisch psycholoog en Beroepsprofiel klinisch neuropsycholoog

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.