Beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

21-12-2014

Het beroepsgeheim is een groot goed. Vooral in samenwerkingsverbanden komt het echter regelmatig onder druk te staan. Zorgverleners worden dan geprest  om medische gegevens uit te wisselen met gemeentelijke instanties, politie of justitie.  Als handreiking voor dit soort situatie heeft een aantal branche- en beroepsorganisaties de Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden opgesteld. 

Het medisch beroepsgeheim staat garant voor vertrouwelijke omgang met medische gegevens. Dit vertrouwen vormt een belangrijke basis om de juiste zorg aan een betrokkene of gezin te kunnen verlenen.

De Wegwijzer  maakt duidelijk wanneer zorgverleners nu wél en níet informatie mogen delen met derden en legt uit waarom dit belangrijk is. Ook bevat de Wegwijzer handvatten voor zorgprofessionals om te kunnen beoordelen of doorbreking van hun geheimhoudingsplicht is toegestaan. Zo kunnen zorgprofessionals bepalen wanneer zij hun rug recht moeten houden en wanneer zij informatie mogen delen.

Met de Wegwijzer willen de branche- en beroepsorganisaties  een goede samenwerking bevorderen waarin ieder vanuit eigen professie en verantwoordelijkheid meedenkt over de beste zorg aan personen en gezinnen die dat nodig hebben.

De Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden is opgesteld door artsenfederatie KNMG, GGZ Nederland, AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland), LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie), SVG (Stichting Verslavingsreclassering ggz), V&VN (Verplegenden en Verzorgenden Nederland) en VVAK (Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling).

Klik hier om de wegwijzer te downloaden.

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.