Beroepseed niet meer weg te denken bij diplomering!

24-09-2019

 

Sinds januari 2019 leggen alle afstuderende gz-psychologen de NVGzP-beroepseed af. Met de ‘beroepseed gezondheidszorgpsycholoog’ wil de beroepsgroep aan zichzelf, aan elkaar en aan de samenleving kort en krachtig duidelijk maken waar zij voor staan in hun beroepsuitoefening. In de eed is vastgelegd wat volgens gezondheidszorgpsychologen essentieel is voor een goede beroepsuitoefening en waaraan zij zich zullen houden bij de uitoefening van hun vak.

Recent heeft de NVGzP bij verschillende opleidingsinstellingen de beroepseed geëvalueerd.

De beroepseed wordt bij het Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen (RCSW) bij elke diplomering met veel trots afgenomen. Geen enkele student heeft tot nu toe de eed niet willen afleggen. De tekst van de beroepseed wordt gelijktijdig uitgereikt met het diploma tot gz-psycholoog. Bij RINO Zuid wordt de beroepseed groepsgewijs afgenomen en ook bij de RINO Groep wordt de beroepseed consequent afgelegd. Bij de RINO Amsterdam legde op 9 s eptember de eerste groep in 2019 ook de beroepseed af.

De NVGzP is er trots op dat het afleggen van de beroepseed consequent wordt doorgevoerd en is verheugd door de positieve reacties op de eed!

Klik hier voor de tekst van de beroepseed.