Zorgprestatiemodel

21-05-2019

De Nza heeft met verschillende werkgevers- en werknemersorganisaties en ZN een advies opgesteld voor het ministerie van VWS over de nieuwe bekostigingsstructuur voor de GGZ en de forensische zorg: het zorgprestatiemodel.

Vanwege diverse redenen (aansluiting praktijk, hoge administratieve lasten, beschotting, intransparantie) en op basis van een afspraak in het hoofdlijnenakkoord GGZ, is er gezocht naar een betere bekostigingssystematiek. Het advies is nu het zorgprestatiemodel, dat de ervaren knelpunten binnen de huidige systematiek moet oplossen.

De Nza wil het zorgprestatiemodel invoeren in 2022. Tot die tijd wordt het model verder uitgewerkt, maar wordt er ook gekeken naar het realiseren van een betere zorgvraagtypering.

Het advies van de Nza kun je hier vinden.

Lees ook het bericht in Skipr d.d. 21-5-2019