Ben jij ook kritisch, vooruitstrevend en enthousiast? Kom dan de ledenraad versterken!

27-06-2018


In het najaar van 2018 wordt een nieuwe ledenraad van de NVGzP gekozen. De ledenraad toetst en houdt toezicht op het bestuur en voert daarnaast het gesprek met het bestuur over de missie, de visie en de strategie van de NVGzP en beïnvloedt het beleid op hoofdlijnen.

Zitting nemen in de ledenraad is goed voor je netwerk en dé kans om betrokken te blijven bij een heleboel zaken die jouw beroep aangaan. Daarnaast is het een kans om uit te vinden of besturen en meepraten over de ontwikkeling van je beroepsvereniging iets voor jou is.

‘Ik vind het belangrijk om een aantal keer per jaar, met collega’s, thema’s die ons vak raken uitgebreid te bespreken. Vervolgens stappen te zetten en te zorgen dat we een stem hebben in Nederland.’
Senne Pol – Klinisch Psycholoog
.

Klankbord
Als lid van de ledenraad fungeer je als klankbord en denk je kritisch en op inspirerende wijze mee. Je hebt kennis van bestuurlijke verhoudingen en bent op de hoogte van de laatste trends. Je bent lid van de NVGzP, en nauw betrokken bij onze identiteit. Daarnaast word je betrokken bij activiteiten van bureau en bestuur en krijg je de gelegenheid om hierin te participeren.

‘Door de ledenraad heb ik in de afgelopen jaren veel geleerd over de wisselwerking tussen politiek, kwaliteitsnormen en de problemen in de uitvoerbaarheid van kwaliteitsnormen in de dagelijkse praktijk.’
René Selker – GZ-psycholoog

Kandidaatstellen
Vind jij het interessant om actief betrokken te zijn bij de NVGzP en een meer dan gewone bijdrage aan de vereniging te leveren? Reageer dan door het ingevulde kandidatenformulier in te dienen bij het NVGzP-bureau. Dit kan van 1 juli tot en met 15 augustus 2018. De klinisch (neuro)psychologen krijgen voor de ledenraadsvergaderingen accreditatiepunten toegekend vanuit de FGzPt.

Meer informatie over de verkiezingen lees je hier.