Ben jij ons nieuwe bestuurslid?

27-09-2019

 

Als gz-psycholoog en specialist ken je de waarde van de BIG-registratie. Het is het fundament voor kwalitatief goede beroepsuitoefening. Er worden enorm goede resultaten geboekt, maar hierover wordt vaak maar nauwelijks gesproken. Laat staan dat het ten volle wordt gewaardeerd. 

Trots, kritisch en slagvaardig. De NVGzP is opgezet voor en door GZ-psychologen. Wij kennen de belangen. En dat merk je. Vol overgave staan wij voor onze beroepsgroep en doen we er alles aan om onze leden de juiste support te bieden. Of het gaat om vakkennis, het versterken van de positie of het toegankelijker maken van het beroep. We zijn kritisch. Op ons eigen vak, op elkaar, maar ook op degene die de beslissingen maken in Den Haag. We pakken de lead, initiëren overleggen, maken plannen, procedures en bezwaren en staan op voor een passende erkenning. Helder, zonder poespas en met duidelijke focus.

In deze sfeer zoeken wij een vrijgevestigde gz-psycholoog die vanuit die hoedanigheid ons bestuur wil komen versterken en die zich sterk wil maken voor de vrijgevestigde leden van onze vereniging. Bijvoorbeeld door samen met de werkgroep praktijkvisitatie de visitaties verder vorm te geven.

Voel jij je hierdoor aangesproken en voel je je in staat en heb je de behoefte wat te doen op strategisch en tactisch niveau voor je eigen doelgroep? Neem dan contact op met wbrinkman@nvgzp.nl