Ben jij al aangesloten bij de klachtenregeling?

19-12-2019


Iedere vrijgevestigde zorgaanbieder is in het kader van de Wkkgz verplicht te beschikken over een:

  • klachtenregeling
  • klachtenfunctionaris voor je cliënten
  • aansluiting bij een geschillencommissie

Daarnaast is per 01-01-2020 iedere zorgaanbieder die zorg verleent onder de Wet zorg en dwang (Wzd) of de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), verplicht aangesloten te zijn bij een klachtencommissie.

De NVGzP beschikt naast een klachtenfunctionaris, tevens over een klachtencommissie. Ook omdat we het belangrijk vinden dat er nog een tussenstap is voordat een verschil van mening of klacht escaleert en dat je niet eerder dan strikt noodzakelijk bij de geschillencommissie terechtkomt. Dat kan veel geld, stress, onnodige tijd en energie schelen.

Als je gaat starten als zelfstandig gevestigd behandelaar of als zzp’er, sluit je dan aan bij de klachtenregeling van de NVGzP. In ditzelfde pakket zit aansluiting bij de geschillencommissie van P3NL. Als er een beroep moet worden gedaan op de klachtenfunctionaris of klachtencommissie, dan zijn hier verder geen kosten aan verbonden. Komt het tot een geschil waarbij een zitting plaatsvindt bij de geschillencommissie, dan kost dat al snel € 2.000. Als het geschil in een eerder stadium wordt beëindigd, zal dit bedrag lager zijn. Als er ook een schadeclaim wordt toegekend door de geschillencommissie, komt dit bedrag er nog bij.

Een geschil brengt dus kosten met zich mee. Het is daarom raadzaam om bij je aansprakelijkheidsverzekering na te gaan welke kosten gedekt zijn.

De jaarlijkse kosten blijven ongewijzigd en bedragen:
– klachtenregeling € 125,- excl. btw
– geschillencommissie € 25,- incl. btw
Deze bedragen worden in één factuur doorberekend

Lees hier alles over de klachtenregeling/geschillencommissie.

Aanmelden kan via de mail: secretariaat@nvgzp.nl