Ben je nieuwsgierig en wil jij weten hoe de NVGzP verantwoording aflegt over haar cijfers?

14-02-2020

 

Neem dan zitting in de kascommissie

Het opstellen van het financieel jaarverslag 2019 bevindt zich in de afrondende fase. De volgende stap is dat er een kascommissie wordt ingesteld. De kascommissie controleert de verenigingscijfers over 2019 en brengt van haar bevindingen verslag uit aan de Ledenraad.

Deze controle vindt plaats op dinsdagavond 24 maart in Domus Medica, Utrecht.

De commissie, bestaande uit minimaal twee NVGzP-leden, krijgt inzage in alle financiële gegevens van de vereniging over 2019.

Heb je interesse? Stuur dan vóór 1 maart een mail naar: bureau@nvgzp.nl