“Ben ik net blij dat ik de titel gz-psycholoog mag voeren, heet dat beroep straks weer anders”

08-07-2020

Sinds kort mag ik mij gezondheidszorgpsycholoog noemen, ook wel bekend als gz-psycholoog. Als gz-psycholoog is het ook nog mogelijk je te specialiseren tot klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoogHet zijn beschermde titels die al lange tijd meegaan en met de tijd een steeds bekender begrip zijn geworden binnen de hulpverlening. Er gaan echter ook geluiden op dat de titels voor psychologen voor verwarring zouden zorgen, wat maakt dat er in de toekomst mogelijk een naamswijziging zal plaatsvinden.

Naamswijziging
Die mogelijke naamswijziging is onderdeel van het advies tot een grotere verandering, namelijk een wijziging van de beroepenstructuur in de psychologische zorg. Hierover verscheen begin april een conceptvoorstel dat aan een Adviesraad werd voorgelegd, maar uiteindelijk heel breed in het veld werd opgepikt. Eén van de voorstellen daarin is een betere aansluiting tussen de master en de GZ-opleiding, waar ik eerder al over schreef. Een andere wijziging is nieuwe titels voor de psychologische BIG-beroepen. Wat op dit moment de gz-psycholoog is, gaat mogelijk de psycholoog-generalist heten. En waar we nu spreken van een klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog, gaat dat mogelijk in de toekomst een psycholoog-specialist heten.

Subspecialismen psycholoog-specialist
Ook wordt er nagedacht over de optie om de psycholoog-specialist op te splitsen in diverse subspecialismen. De opleidingsduur blijft hierbij 4 jaar, waarbij er gestart wordt met een gemeenschappelijke opleiding van 2 jaar waarna er vervolgens 2 jaar wordt opgeleid tot het subspecialisme. De ene opleiding zou dan bijvoorbeeld opleiden tot psycholoog-specialist forensisch, de andere opleiding tot psycholoog-specialist medisch, etc. Op deze manier is voor cliënten en verwijzers duidelijker naar welke hulpverlener wordt verwezen. Kort samengevat zou dat betekenen dat de masterpsycholoog niet meer werkzaam is in de zorg, de psycholoog-generalist (art. 3 Wet BIG) het basisberoep wordt en de psycholoog-specialist de specialist (art. 14 Wet BIG). De psychotherapeut (art. 3 Wet BIG) verdwijnt en de nieuwe titels worden dan beschermde titels.

Bij- en nascholing
Net als met de invoering van de huidige beroepenstructuur, is in de (nabije) toekomst mogelijk ook een tijdelijke overgangsperiode van toepassing. Eén van de mogelijkheden is dat een masterpsycholoog met jaren werkervaring en een bulk aan relevante competenties na aanvullende bijscholing de titel van psycholoog-generalist mag voeren. Datzelfde zou kunnen gebeuren met psychotherapeuten, die na passende bijscholing de titel van psycholoog-specialist mogen voeren. Alleen zou er naar mijn idee wel een goede manier moeten komen om te bepalen in hoeverre die collega’s wel of niet eerst extra scholing moeten volgen. Ik vind dat de kwaliteit van zorg voorop moet staan, en van daaruit kan dan worden bepaald in hoeverre een hulpverlener nog bijscholing moet volgen. Dit om te voorkomen dat collega’s te makkelijk aan titels komen, of dat ze juist onnodig veel moeten bijscholen.

Dubbel gevoel
De in het kort geschetste suggesties voor vernieuwing van de beroepenstructuur roepen een dubbel gevoel bij mij op. Als de huidige titels echt voor verwarring zorgen, vind ik de nieuwe titels een goed alternatief. En een betere aansluiting tussen de master en de GZ-opleiding zou zeker mijn voorkeur hebben. Maar ik twijfel over een aparte opleiding per subspecialisme voor de psycholoog-specialist. Zou de huidige splitsing tussen klinisch psycholoog en klinisch Neuropsycholoog niet al voldoende zijn? En dat je dan in je opleiding nog verder specialiseert door middel van je praktijkplek of een bepaald onderzoek dat je doet. En hoe voorkomen we dat collega’s de titels te makkelijk verkrijgen met een overgangsregeling, waardoor de kwaliteit van zorg mogelijk in het geding komt? Ik ben benieuwd.

Hoe denk jij over de nieuwe titels en het opsplitsen in subspecialismen? En hoe zou in jouw ogen een overgangsregeling moeten worden ingericht? Laat het ons weten via: kameropleidelingen@nvgzp.nl

Martin Izaks,
gz-psycholoog, werkzaam bij De Waag